Archive for Filtre

Zmäkčovač vody MAG

 

 

Zmäkčovač vody Mag je založený na magnetickom systéme proti vzniku vodného kameňa. Pracuje až do teploty 90 stupňov Celzia, pri vyššej teplote stráca účinok. Vhodný na zabránenie usadzovania vodného kameňa v práčkach.

Manuál v angličtene:21_MAG

Často kladené otázky a odpovede

Zaujíma Vás odpoveď na konkrétnu otázku? Ak áno, tak predtým ako nám napíšete skúste sa pozrieť či už nám ju niekto nepoložil pred Vami.

Pokiaľ obsahuje zdraviu škodlivé látky – prekračuje limity alebo zapácha, určite áno. A že to nie je výnimkou si prečítajte napr. tu: http://www.vuvh.sk/download/VaV/Vystupy/Letak-SK_web.pdf a tu:http://www.uvzsr.sk/docs/info/pitna/Sprava_PV_2008-2010.pdf.

S požiadavkou na zistenie kvality vody sa môžte obrátiť napríklad na Úrady verejného zdravotníctva, Výskumný ústav vodného hospodárstva, vodárenské spoločnosti a súkromné laboratóriá. Samozrejme rozbor vody je spoplatnený.

Výber filtra závisí od konkrétnych podmienok. V prvom rade podľa toho, aké znečistenie Vaša voda obsahuje (ťažké kovy, chlór, pesticídy, farmaceutika atď). V druhom rade podľa inštalácie (celo domové, kuchyňa, kúpeľňa).

Privedením do bodu varu neodstránite z vody napr. ťažké kovy, ale len baktérie. Tak isto sa nezbavíte dusičnanov a anorganických látok, takže v takomto prípade určite áno.

Pokiaľ netrpíte závažným ochorením, kúpite si vhodný filter, tak Vám nehrozí žiadne zdravotné riziko, naopak získane čistú pitnú vodu.

Vo vode sa môžu nachádzať škodlivé baktérie, ťažké vody, dusičnany, pesticídy a iné zdraviu škodlivé látky.

Použitím vhodného filtračného zariadenia je možné z vody odstrániť látky, ktoré sú pre zdravie škodlivé. Pri výbere filtra sa poraďte s predajcom.

Pitie balenej vody Vás stojí omnoho viac – ročne cca 300 eur/osoba, pričom ako ukázal spotrebiteľský dtest nie je zaručená nezávadnosť balenej vody.

Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov.

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

V súčasnosti je v platnosti vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša ponuka filtrov pre Vás

Úplne na začiatok uvediem, že nami ponúkané filtre nie sú založené na reverznej osmóze. Teda používaním našich filtrov Vám nehrozí pitie demineralizovanej vody.

Samozrejme existuje celá škála výrobcov vodných filtrov, avšak je lepšie vybrať si tie, ktoré zaručia kvalitu a pochádzajú z krajín, kde je zdravotná nezávadnosť na prvom mieste. Medzi také patria aj filtre Atlas od talianskeho výrobcu a preto sme sa ich rozhodli ponúkať .

Už viac ako 35 ročná tradícia výroby, robí so spoločnosti Altas Filtri lídra pre filtráciu vody a riešení pre čistenie, tak pre domácnosti ako i priemyselný sektor s celosvetovou distribučnou sieťou. Neustále zameranie na kvalitu a inováciu technologických procesov urobili z Atlas Filtri vhodného partnera pre každého kto to myslí vážne s excelentným čistením vody. Schopnosť okamžite porozumieť potrebám trhu umožňujú firme prinášať nové riešenie zlepšovaním a inovovaním jej vlastných produktov rok čo rok

Značka Atlas green vyjadruje, že sa jedná o ekologicky šetrné výrobky. Výrobky firmy sú testované a certifikované celosvetovo.

Webová adresa výrobcu Atlas Filtru tu: http://www.atlasfiltri.com/

Atlas Filtri

Voľba správne filtra

Najdôležitejšou informáciou, ktorú pri výbere filtra potrebujete mať zodpovedanú, je na odstraňovanie čoho má filter slúžiť. Je to chlór? Je to tvrdosť vody? Alebo je to úplne niečo iné. Na rozdiel od kuchynských robotov, u filtrov nejde o čo najviac funkcií. Pokiaľ plánujete odstrániť z vody chlór, keďže ostatné parametre vody vyhovujú, je nezmysel mať filter, ktorý znižuje tvrdosť vody resp. odhrdzuje a podobne. Neverte preto predajcom, ktorí Vám ponúkajú tzv. univerzálne riešenie – filter, ktorý pre Vás „vyrobí“ zdravú vodu bez ohľadu na konkrétne zloženie Vašej vody. Sú látky, ktoré vode škodia a vyhláška definuje ich hraničné hodnoty nakoľko majú pri vyšších koncentráciách škodlivý účinok na ľudský organizmus. Sú to napríklad tieto:

 • Olovo – ukladá sa do kostí a spôsobuje poruchy krvotvorby, tráviacich funkcií a svalovej činnosti
 • Azbest je preukázateľne rakovinotvorný
 • Mangán poškodzuje pankreas a nervový systém
 • Kadmium – spôsobuje poruchy funkcie pľúc a poškodenie obličiek. Kadmium je dokázaný karcinogén
 • Meď je jednou z príčin mužskej neplodnosti, schizofrénie a iných zdravotných problémov.
 • Železo – jeho nadmerný obsah poškodzuje pečeň, slezinu a zhoršuje krvotvorbu.
 • Dusičnany zhoršujú transport kyslíka (sú nebezpečné najmä pre malé deti ) a v tráviacom trakte sa menia na karcinogénne dusitany.
 • Organické zlúčeniny – aromatické uhľovodíky, fenoly, herbicídy, pesticídy ai. Majú často mutagénne a  karcinogéne účinky. Môžu ovplyvňovať vývoj plodu v období tehotenstva, prípadne sa prejaviť až u ďalších generácií.

Na druhej strane obsah vápnika je v pitnej vode žiadúci a vyhláška stanovuje jeho minimálnu hodnotu.

Závislosť od konkrétnych podmienok – od konkrétneho zloženia vody.

Je rozdiel či žijete v meste ( kde je predpoklad  zvýšeného obsahu chlóru), v priemyselnej zóne (ortuť, kadmium, arzén, … ) alebo na vidieku (dusičnany, organické reziduá hnojív, postrekov, riziko mikrobiálneho znečistenia  a pod.), či máte tzv. tvrdú alebo mäkkú vodu.

Veľa ľudí kupuje balenú vodu ako alternatívu k vode z vodovodu. Deja sa to z dôvodu, že nedôverujú  vode z vodovodu. Existuje však riešenie, ktoré Vám umožní napustiť si kvalitnú vodu priamo z Vášho vodovodného  kohútika.  Tým riešením je inštalácia vodného filtra. Filtre sa ľahko inštalujú a udržiavajú a sú práve tým čo potrebujete na zlepšenie Vašej domácej vody.

Voda z kohútika obsahuje rôzne typy znečistenia

 • Chuťové a pachové znečistenie
 • Hrdza a sedimenty
 • Baktérie/parazity
 • Olovo a iné ťažké kovy

Vaša voda môže, ale nemusí obsahovať niekto z týchto typov znečistenia. Predtým ako sa rozhodne pristúpiť ku kúpe filtra, mali by ste si dať otestovať Vašu vodu. Je to preto, že výber filtračného systému bude závisieť od konkrétneho typu znečistenia, ktorého sa chcete zbaviť.

 Chuťové a pachové znečistenie.

Ak Vaša voda zapácha ale má nepríjemnú chuť, niet pochýb, že inštalácia filtre je tá správna voľba. Voda z vodovodu často zapácha chlórom, ktorý slúži na dezinfekciu vody v úpravňach Pri koncentrácií  chlóru vyššom ako 450 mg/l cítiť vo vode slanú chuť. Chuť a zápach “ zhnitých vajec “ zapríčiňuje hydrogén sulfid. Naopak výskyt rias vo vode je signalizované rybacím zápachom vody.

Hrdza a sedimenty

Niekedy sa vo vode objavujú okom viditeľné častice. Jedná sa zväčša o hrdzu a usadeniny, ktoré sú príznakom starej rozvodnej siete. Tieto častice sú nepríjemné, pretože okrem toho, že takáto voda vo Vašom pohári vyzerá nevábne, môžu byť aj príčinou poškodzovania domácich spotrebičov a zanášania  odpadného potrubia. Najlepším riešením sa v tomto prípade javia celo domové filtre, ktoré vylepšia nielen pitnú vodu, ale tiež vodu pre Vaše spotrebiče ako sú umývačka riadu, výrobník ľadu atď.  Určite nikto rád nevidí červené škvrny na toalete či v drese.

 Baktérie a parazity

Ak je Vaša domácnosť zásobovaná zo studne, bude voda veľmi pravdepodobne kontaminovaná baktériami a parazitmi. Nie všetky baktérie a parazity sú škodlivé pre ľudský organizmus a prirodzene sa vyskytujú vo vode. No niektoré zapríčiňujú choroby (týfus, dyzentéria, gastroenteritída, infekčná žltačka alebo cholera) a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre deti, dôchodcov a ľudí s oslabenou imunitou. Sú známi paraziti, ktorí dokonca dokážu prežiť v chlórovanej vode. Opäť použitím vhodného filtra sa ich môžete zbaviť, najčastejšie sa používa chlorácia – metóda chemickej oxidácie a dezinfekcie.

Olovo a iné ťažké kovy 

Pred rokom 1985 sa pri výstavbe vodovodných sieti používal materiál obsahujúci olovo, azbest alebo bol spájaný olovenými spojkami. Olovo obsiahnuté vo vode neucítite (neovplyvní chuť a nezapácha) je však veľmi dôležité vyvarovať sa pitiu takejto vody. Olovo môže byť odstránené z vody určenej na pitie a varenie použitím vhodného filtra.

Pokiaľ sme si už ujasnili odpoveď čo chceme z vody odstrániť, môžme prejsť sa oblasť použitia filtra. Myslí sa tým to, či ide upravovať vodu v celom dome/byte alebo len v kuchyni – od toho závisí spôsob inštalácie filtra. Rozoznávame potom tieto typy filtrov:

 • celo domové – filtrujú vodu pre celý dom, montujú sa na vstupe vody do domu zväčša na odstraňovanie chlóru a baktérií.
 • kuchynské na pitnú vodu – slúžia výhradne na filtrovanie vody, ktorá slúži na pitie, odstraňujú chlór, mechanické nečistoty, pričom minerálne zloženie zostáva nemenné
 • kúpeľňové – zabraňujú tvorbe vodného kameňa na sprchovacích ružiciach, v práčkach, ohrievačoch, umývačkách riadu či žehličkách
 • stolové tzv nádobové filtre, kde voda preteká z hornej komory do dolnej cez filter

Existujú ešte rôzne podskupiny podľa toho ako sa filtre montujú – napr.:

 • filtre tretieho kohútika, kde filter je pripojený na prívod vody pod dresom a vyvedený do samostatného kohútika (extra malá batéria), využívajú sa hlavne v kuchyni na pitnú vodu
 • filtre montované priamo na výtokovú rúrku vodovodnej batérie, zvyčajne s prepínačom, ktorý umožňuje výtok ne filtrovanej resp. filtrovanej vody, využívajú sa v kuchyni na pitnú vodu
 • ružicový filter, namiesto sprchovacej ružice

Zhrnutie:

Nie je voda ako voda a nie všade má voda z kohútika vhodné parametre. U vody zo studne to môže byť následok znečistenia pesticídmi z neďalekých polí alebo baktériami z presakujúcich žúmp v okolí studne. Pri vode z verejného či obecného vodovodu to môže byť následok poruchy na potrubí, zlého vodného zdroja, zlých domových rozvodov, dlhého zdržania vody vo vodovode pri slabých odberoch. Nemusím ani pripomínať, že Úrad verejného zdravotníctva každoročne udeľuje výnimky z dôvodu prekročenia limitov.

Predpokladám, že sme uviedli dostatok informácií, že voda z vodovodu vo Vašej domácnosti môže obsahovať znečistenie škodlivé pre Vaše zdravie i Vaše spotrebiče. Je preto namieste, dať si raz za čas Vašu vodu otestovať.V optimálnom prípade, sa ukáže, že voda je vhodná na pitie a môžte ju Vy a Vaša rodina zas nejaký čas bez obáv piť. No môže sa naopak stať, že zistíte, že nevyhovuje a vtedy je namieste sa rozhodnúť čo ďalej. Môžte začať kupovať balenú vodu, čo sa výrazne prejaví na Vašom rodinnom účte a nezaručí Vám 100% kvalitnú vodu ako ukázal dtest. Toto riešenie tiež prispeje k znečisteniu životného prostredia, keďže recyklácia PET fliaš je v plienkach. Máte aj inú možnosť a tou je kúpa vhodného fitra. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, radi Vám pomôžeme pri jeho výbere, inštalácií a pravidelnej výmene vložky filtra. Viac sa dočítate v ďalšom článku.

>>>>Ponuka našich filtrov.

 

 

Filtre na vodu, oplatí sa do nich investovať?

Prečo je voda dôležitá pre ľudský organizmus dôležitá?

Naša planéta je modrá. Voda tvorí 70% povrchu planéty, Viac ako dve tretiny váhy ľudského tela tvorí voda.Človek bez vody dlho neprežije. Pokles zásoby vody v tele človeka o 2% vedie k 20% poklesu fyzickej a psychickej výkonnosti – symptómy ako sú únava, malátnosť, bolenie hlavy, výpadky krátkodobej pamäte a podráždenosť. Ak sa teda chceme udržať pri plnom zdravý, pitný režim je životne dôležitý. Akú vodu teda piť?

>>>>>

Aká voda je teda zdravá?

V prvom rade je treba povedať, že to nezáleží len od toho akou formou sa k nám dostane o čom nás presviedčajú dve protichodné kampane.Za jednou stojí Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, ktorá odporúča balenú vodu. Za tou druhou stojí Asociácia vodárenských spoločností, ktorá naopak odporúča vodu z vodovodu. Kde je pravda? Ako vždy je pravda niekde uprostred. Jedna aj druhá metóda dopravy vody k spotrebiteľovi má svoje výhody ale aj nevýhody. Všimnime si  uvádzané nevýhody.

>>>>>

Balená voda

 • je nepomerne drahšia ako voda z vodovodu
 • plastové obaly zaťažujú životné prostredie
 • PET fľaše predstavujú zdravotné riziko
 • napr. v USA 40% balených vôd obsahuje vodu z vodovodu

Voda z vodovodu

 • hrdzavá resp. biela voda namiesto kryštálovo čistej
 • vysoký obsah chlóru
 • nepríjemná pachuť a aróma
 • kvalita a nezávadnosť vody je garantovaná len po prípojku, nie až u Vás doma

Sú to fakty alebo mýty? Závisí to od prípadu k prípadu. Každopádne voda z vodovodu i voda balená podlieha kontrole. Parametrické hodnoty pitnej vody sú u nás určené vo vyhláške MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.Takže nie je problém sa presvedčiť, ako si na tom tá ktorá voda stojí. Stačí zobrať nekontaminovanú vzorku a zájsť si pre rozbor do akreditovaného laboratória. Pre zaujímavosť český komplexný spotrebiteľský servis urobil v roku 2009 test balených vôd a pitnej vody z vodovodu. Jeho výsledky si môžte prečítať tu: opravdu-vite-co-pijete.

Asi sa zhodneme, že robiť nie práve najlacnejší rozbor balenej vody pre vlastnú potrebu nemá zmysel. Hlavne z dôvodu, že kvalita závisí od skladovania balenej vody v predajni a prípadných problémov na plniacej linke, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výslednú kvalitu.

Iné je to však u vody z verejného vodovodu či studne. Overte si kvalitu vašej vody z vodovodu. Ak máte vodu z verejného vodovodu, mala by byť zdravotne a hygienicky bezchybná, no častokrát o kvalite dodávky rozhoduje kvalita sietí a často i Vášho domáceho rozvodu. To isté platí o studni, kde sa kvalita vody často mení. Pri neoverených zdrojoch pitnej vody (studne) je veľká pravdepodobnosť, že aj napriek tomu, že voda vyzerá a chutí dobre, môže obsahovať rôzne látky, ktoré v dlhodobom časovom horizonte spôsobia človeku zdravotné problémy. Spomeňme len okrajovo dusičnany a dusitany dostávajúce sa do podzemných vôd v čase hnojenia pôdy, rôzne baktérie, ťažké kovy a pod. Spôsobujú často ochorenia, ktoré môžu viesť v prípade mladého alebo slabého organizmu až k ohrozeniu života. Skontrolujte si ju aspoň raz za rok. Významne tým znížite riziko zdravotných problémov. Čo však robiť, keď zistíte, že Vaša voda má nedostatky?

>>>>>

Je možné eliminovať nedostatky vody?

Určite áno a vlastne to robia tak vodárenské spoločnosti ako aj výrobcovia balených vôd. Je to z dôvodu, že len málokde v prírode sa nachádza voda s ideálnymi parametrami. No a ďalším dôvodom, prečo sa to deje je, aby sa zabránilo zhoršeniu akosti vody počas transportu k spotrebiteľovi resp. počas skladovania. Z toho jasne vidno, že úprava vody za účelom zlepšenia jej parametrov je úplne normálna.

Prečo sa však objavuje kampaň proti domovým filtrom zo strany výrobcov balených vôd?

 • Výrobcovia balených vôd majú záujem na predaji balenej vody a nie vody z vodovodu nakoľko platí nepriama úmera (čím viac vody ľudia vypijú z vodovodu, tým menej vypijú balených vôd).
 • Zariadenia, ktoré zlepšujú kvalitu vody z vodovodu potenciálne berú zákazníka balenej vode – znižujú predaj balenej vody.

Záver: V boji o zákazníka sa na ne fér praktiky nehľadí, čo na tom, že sami vodu         upravujú/filtrujú. Domové filtre ich oberajú o zákazníkov a tým o profit.

Prečo sa však objavuje kampaň proti domovým filtrom zo strany vodárenských spoločností?

 • Vodárenské spoločnosti sa domnievajú, že používaním domácich filtrov sa akoby znevažuje kvalita vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami.

Záver: Tu sa zdá, akoby vodárenské spoločnosti nepochopili, že domové filtre vlastne podporujú ich kampaň za návrat k vode z vodovodu od balených vôd. Dokonca tým, že zlepšujú akosť vody z vodovodu, zlepšujú jej predaj. Je tu však aj jedno veľké ale. Tým ale, je, že to už neplatí ak sa filtre použijú na vodu zo studne nepatriacej vodárenskej spoločnosti.

Nie vždy je ich postoj čisto záporný, napríklad citujem:

„Používanie filtračných zariadení na úpravu kvality vody je vhodným riešením v prípadoch, ak voda dlhodobo nevyhovuje hygienickým kritériám, a to vo vybraných ukazovateľoch, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia spotrebiteľov. Ide predovšetkým o látky spôsobujúce odchýlky od senzorických vlastnosti vody (farba, zákal a pod.). Významná je tiež možnosť ich použitia v prípade prekročenia limitných hodnôt dusičnanov, chlórovaných uhľovodíkov, výnimočne toxických kovov, a to len v prípade ak nie je možné zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou iným spôsobom.“

Je to asi z dôvodu, že sú si sami vedomí, že (opäť citujem):

 • Je pravda, že existujú i tzv. neverejné vodovody, ktoré neprevádzkujú vodárenské spoločnosti a v ktorých kvalita vody žiaľ nie je monitorovaná a ani garantovaná (patria k nim mnohé obecné vodovody).
 • Môže sa stať aj to, že napriek tomu, že vodárenské spoločnosti „privedú“ kvalitnú vodu po domovú prípojku a bytový dom má vnútorné rozvody v takom nevhodnom stave, že to ovplyvní kvalitu vody v negatívnom zmysle.

Už sme si vysvetlili dôvody, pre ktoré je proti nim vedená kampaň. Všimnime si teraz čo im je vytýkané.

>>>>>

Čo sa vlastne filtrom vytýka?

V podstate sa dookola omieľajú 3 hlavné výhrady voči filtrom. Pozrime sa teda na ne bližšie.

filtrovaná voda je demineralizovaná čo má spôsobovať zdravotné problémy typu

Tak toto je čisto odborná téma. Veľmi podobná ako či škodí fluór v zubnej paste, alebo či je chlórovanie zdravotne nezávadné. Sami vedci sa nevedia rozhodnúť. Jedni tvrdia, že áno, iní zas, že nie. Každopádne používanie filtrov na úpravu pitnej vody nie je zakázané – to znamená, že neboli preukázané škodlivé účinky, ktoré by viedli k zákazu filtrov. Osobne si myslím, po prečítaní množstva odborných i laických článkov a diskusií, že za anti kampaňou je konkurencia – balená voda.

voda z vodovodu je kvalitná a netreba ju ďalej upravovať filtrovaním

Podľa oficiálnych zistení až 40% domácností je zásobovaná pitnou vodou, ktorá obsahuje nadmerné množstvo chlóru a vyše 80% studní na Slovensku nespĺňa základné hygienické normy pre pitnú vodu. Takže toto tvrdenie nemá všeobecnú platnosť a uznávajú to samé vodárenské spoločnosti nakoľko:

 • voda môže byť znečistená Vaším vlastným domovým rozvodom
 • voda sa mohla kontaminovať na ceste ku Vám pri poruche potrubia
 • nie všetky vodovody prevádzkujú vodárenské spoločnosti – napr. obecné vodovody

filtrovanie vody zaťažuje Váš rozpočet

Je pravda, že filtrácia Vás niečo stojí, je potrebné filtračné zariadenie kúpiť, namontovať a následne vymieňať filtre. Je to cena, ktorú musíte zaplatiť, pokiaľ Vaša voda z vodovodu má nedostatky. Alternatívnou je pitie balenej vody, čo je omnoho drahšie a ako ukázali spotrebiteľské testy nezaručuje nezávadnú pitnú vodu. Len taký jednoduchý prepočet:

1m3=1000 l

1m3 vody z vodovodu cca 1,2 Eur

1m3 vody z vodovodu filtrovaný cca 2 Eur

1m3 vody balenej cca 330 Eur

Ak teda vypijete denne cca 3 litre vody, ušetríte oproti vode balenej 300 Eur

Samozrejme, pokiaľ máte kvalitnú pitnú vodu z vodovodu alebo studne, nie je na mieste túto vodu ešte filtrovať.

Snáď Vás tieto informácie presvedčili, že do sa do filtrov oplatí v konkrétnych prípadoch investovať.  Ktoré filtre Vám odporúčame sa dozviete v ďalšom článku

 

„Voľba správneho filtra“.