Retenčná nádrž

Máte studňu, avšak ste zistili, že jej výdatnosť pre účely zavlažovania je nedostatočná? Je tu riešenie vo forme retenčnej nádrže, ktoré zabezpečí preklenutie časového nesúladu medzi potrebou vody a jej dostupnosťou. Samozrejme veľkosť retenčnej nádrže je zosúladená s prítokom studne a požiadavkou na zavlažovanie. Veľkosť a tvar je riešená v súlade s požiadavkou a tiež dispozíciou terénu.

Podzemná plastová nádrž – retencia

Podzemná plastová nádrž je vyrobená ako samonosná a 100% vodotesná, technológiou rotačného odlievania plastov (rotomoulding).
Nádrž sa pri vylúčení výskytu spodnej vody osádza na železobetónovú základovú dosku alebo zhutnený podsyp (podľa typu nádrže) hrúbky15 cm s presahom pôdorysu nádrže rovnomerne o 20 cm. Obsyp nádrže sa realizuje štrkom frakcie 4/8 rovnomerne vo vrstvách po 30 cm.
Nádrže majú vstupný otvor priemeru 600 mm pre možnosť kontroly a vyčerpania. V štandardnom prevedení nádrže je jej súčasťou integrovaný nadstavec výšky 540 mm.  Táto výška nadstavca postačuje pre hĺbku prítokového potrubia približne 450 mm pod úrovňou terénu. Nadstavec je na povrchu uzatvorený plastovým krytom, ktorý je UV stabilizovaný a pochôdzny.
V spodnej časti nadstavca nad telesom nádrže je situovaný vstup prítokového potrubia DN125 (resp. podľa požiadavky) pre napojenie kanalizácie z objektu prípadne odtoku alebo prepadu.

Výhody plastových nádrží

  • rotačné odlievanie bez zvarov a spojov (monoblok)
  • dlhá životnosť
  • nízka hmotnosť
  • jednoduchá manipulácia
  • uloženie bez obetónovania stačí iba základová železo-betónová doska resp. zhutnený podsyp
  • jednoduchým prepojením viacerých nádrží je možné získať akýkoľvek požadovaný objem
  • bezkonkurenčný pomer cena/kvalita
  • v cene:
  • integrovaný nadstavec výšky 540 mm (pre prítok v hľbke cca. 450 mm)
  • UV stabilizovaný kryt (zelený)
 
Typ Objem
[m3]
Priemer
nádrže
[mm]
Výška
nádrže
[mm]
Typ
podložia
min. 150 mm
Obsyp
[mm]
odporúčané využitie
dažďová voda žumpa
T 0,4 0,40 800 1550 podsyp 200 áno nie
T 0,5 0,50 800 1750 podsyp 200 áno nie
T 0,63 0,63 800 2050 podsyp 200 áno nie
T 0,67 0,67 1000 1550 podsyp 200 áno nie
T 0,8 0,80 1000 1750 podsyp 200 áno nie
T 1,1 1,10 1000 2050 podsyp 200 áno áno
T 1 1,00 1200 1750 betón 300 áno áno
T 1,43 1,43 1200 2050 betón 300 áno áno
T 2 2,00 1600 1880 betón 300 áno áno
T 3 3,00 1900 2000 betón 300 áno áno
T 4 (8 duo) 4,00 (8,00) 2000 2250 betón 300 áno áno
T 5 (10 duo) 5,00 (10,00) 2000 2550 betón 300 áno áno
T 6 (12 duo) 6,00 (12,00) 2000 2900 betón 300 áno áno

zjednodušený postup a nákres osadenia

postup a nákres osadenia podzemnej plastovej nádrže

Nádrž podľa Vašich požiadaviek Vám vieme zabezpečiť od nášho partnera – výrobcu.