Oprava resp. rozšírenie systému zavlažovania

Uplynulo už niekoľko rokov od vtedy čo ste sprevádzkovali Váš zavlažovací systém. Medzitým vo Vašej záhrade nastali zmeny – nová výsadba, rast vegetácie, poškodenie systému zavlažovania alebo ste sa rozhodli pre renováciu záhrady. Výsledkom tohoto je potreba opravy resp. úpravy Vášho systému zavlažovania.

Ak keď sme Váš pôvodný systém zavlažovania nenavrhli a ani nerealizovali, sme pripravený Vám s jeho úpravou resp. opravou pomôcť.

Ponúkame nasledovné:

– premiestnenie trysiek mimo vegetácie

– rozšírenie vetiev

– výmena poškodených komponentov

– rekonfigurácia riadiacej jednotky

– vybudovanie tlakových zásuviek

– nastavenie postrekovačov

– výmena filtra

– zazimovanie

Prídeme na osobnú obhliadku a určite sa dohodneme.