Výstavba domových prípojok

V rámci budovania verejných vodovod, verejnej kanalizácie vodárenskými spoločnosťami resp. obcami platí zásada, že kanalizácia a vodovod sa vybudujú len po hranicu súkromného pozemku. U vodovodu býva verejná časť ukončená revíznou šachtou s vodomerom, u kanalizácie môže ale nemusí.

Na vlastníkovi nehnuteľnosti potom ostáva vybudovať si vo vlastnej réžií domovú prípojku. V závislosti od vzdialenosti verejnej časti od bodu vyústenia domového potrubia to môže byť vo väčšine prípadov cca od 2 do 10 metrov. Horšie je to u nehnuteľností s dlhou príjazdovou cestou, kde domová prípojka môže dosahovať aj niekoľko desiatok metrov. Hĺbka výkopu sa pohybuje od 50 do 150 cm. Z vyššie uvedeného je zrejme, že vybudovanie prípojky môže byť dosť náročné, aj keď sa dá zvládnuť svojpomocne. V prípade, že sa z rôznych dôvodov rozhodnete, nerealizovať domovú prípojku svojpomocne, ale dodávateľsky – sme tu pre Vás a ponúkame nasledovné služby:

  • vybavenie žiadosti o pripojenie na vodárenskej spoločnosti resp. u vlastníka verejnej časti do ktorej sa idete napojiť.
  • zemné výkopové práce
  • dodávka a inštalácia potrubného systému

Nejedná sa o komplexnú dodávku, môžte si zvoliť len konkrétnu služby, nielen celok. Cenová ponuka Vám bude vypracovaná na základe obhliadky terénu.

Výhody pre Vás:

  • dodávka na kľúč
  • dodáme potrubie s cenou nižšou ako v maloobchode
  • záruka odborného prevedenia

Upozornenie: V zmluve o vyhotovení diela akceptujete, že preberáte zodpovednosť za poškodenie akýchkoľvek inžinierskych sieti prechádzajúcich cez Váš pozemok, pokiaľ nás na ich existenciu dopredu písomne neupozorníte.

Orientačný cenník potrubia a tvaroviek KG nájdete tu:

KG system orientacny cennik

V rámci akcie výstavby kanalizácie v regióne Bytčiansko poskytujeme výrazné lepšie ceny pri zakúpení kompletu šachta + tvarovky/potrubie – viac v tabuľke.

KG – PVC vonkajšia kanalizácia hladká
Názov tovaru bez dph
Dno šachtové prietočné  DN 400×160 33,03€
Rúra šachtová DN400 hladká 1 meteré 19,5€
Poklop plast na kan. Šachtu DN400 17,06€
PVC kanál Redukcia  KG 160/125/110 3,60€
Mazivo 250g 1,54 €
PVC kanál tvarovky (presuvka, redukcia, koleno) 3,50 €
PVC kanál Rúra hladká  SN4 – KG ML DN 160 3m 10,50
 Výkopové práce  20€/hod
 Obsypový materiál  15€/t
 Doprava obsypový materiál  15€

kg potrubiemazivoodbočkazatkaviečkoredukcia

kolenodnopoklop