Šachta pre čerpadlo

Máte studňu, vybrané vhodné čerpadlo avšak nemáte v blízkosti studne vhodnú technickú miestnosť pre osadenie čerpadla a potrebného vybavenia? Môžete si kúpiť drevenú búdku alebo postaviť nejakú prístavbu. Najjednoduchšie je však osadiť betónovú resp. plastovú šachtu.

Betónová šachta zo skruží:

sachta-ze-skruzi-small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastová šachta:

sachta-z-polypropylenu-small

Pre účely osadenia čerpadla a jeho vystrojenia Vám ponúkame šachtu od nášho partnera v tomto prevedení:

Monolitická nádrž vyrábaná technológiou rotačného odlievania plastov. Pre zabezpečenie vysokej pevnosti a statickej odolnosti je plášť nádrže vyhotovený z prvotriedneho polyetylénu.

Vďaka svojej konštrukcii je veľmi praktické pre osadenie vodomernej zostavy resp. v našom prípade pre osadenie vodárne. Pri uvedených rozmeroch a tvare je možné do šachty bez problémov vstúpiť a vykonať inštaláciu potrebného zariadenia. Inštalácia prebieha v spodnej časti šachty čím je zamedzené  zamrznutie vystrojenia šachty. Nízka hmotnosť uľahčuje manipuláciu i osadenie telesa šachty do terénu.

V základnom prevedení je  šachta vybavená štandardným krytom, rebríkom. Je možné si vybrať z niekoľkých typov a farieb krytov.

VÝHODY

  • rotačné odlievanie bez zvarov a spojov (monoblok)
  • dlhá životnosť
  • nízka hmotnosť
  • jednoduchá manipulácia
  • uloženie bez obetónovania
  • bezkonkurenčný pomer cena/kvalita
  • možnosť výberu rôznych krytov
  • možnosť vstupu do šachty

vodomerné šachty, vodomerná šachta, s rebríkom v cene

 

 

Nádrž má excentrický revízny vstup priemeru 600 mm. V prípade veľkej hĺbky vodovodu je možné nádrž nadstaviť pomocou nadstavca potrebnej veľkosti. Súčasťou nádrže je rebrík pre jednoduchý vstup do nádrže.

Pri realizácii osadenia je potrebné postupovať v zmysle platného návodu na osadenie, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť sprievodnej dokumentácie.

 

 

Typ Priemer Výška Revízny vstup
VS 1,4 1100mm 1500mm excentrický
priemer
600 mm

 

Osadenie, schéma + rez vodomernej šachty + štadardný kryt

vodomerné šachty, vodomerná šachta - osadenie vodomerné šachty, vodomerná šachta vodomerné šachty, vodomerná šachta