Referencie

Referencie na nami realizované projekty vo forme informácií, obrázkov či iných výstupov nachádzajúce sa na tejto stránke sú publikované so súhlasom objednávateľa týchto zákaziek. Bez ich dovolenia nemôžu byť ďalej šírené v akejkoľvek podobe.

Hmlový osviežovač

Lokalita: Trenčianský kraj

Práce: inštalácia mist cooling setu

Použitý materiál: mist cooling set

Komentár: Radi by ste sa v lete osviežili? Máme pre Vás zaujímavé riešenie s jednoduchou inštaláciou.

Domová revízna šachta so spätnou klapkou

Lokalita: Žilinský kraj

Práce: vodovodná + kanalizačná prípojka

Použitý materiál: PVC KG 160, HDPE 32,

Komentár: Žijete neustále v obave, že Vás vytopí kanalizácia? Už nemusíte, stačí si nainštalovať revíznu šachtu so spätnou klapkou

Solárny zavlažovací systém

Lokalita: Žilinský kraj

Zdroj vody: voda zo suda + solárne čerpadlo

Počet vetiev: 1 kvapková závlaha

Použitý materiál: automatická solárna zavlažovacia sada

Cena: 139  eur (materiál)

Komentár: Zavlažovanie kvetináčov je riešené prostredníctvom kvapkovačov, ktoré sú zásobované vodou solárnym zavlažovacím systémom

Automatizovaný zavlažovací systém

Lokalita: Žilinský kraj

Zdroj vody: voda z potoka/ čerpadlo

Počet vetiev: 2 + 1 kvapková závlaha

Použitý materiál: Rain bird – výsuvné  rotačné rozstrekovače + kvapkovacie potrubie

Cena: cca  eur (materiál)

Komentár: Zavlažovací systém je napojený na čerpadlo, ktoré berie vodu z potoka. Závlaha bola realizovaná už do existujúceho trávnika

Nákres: Zilina jar 2015

Kanalizačná prípojka

Lokoalita: Trenčianský kraj

Komentrá: Prípojka DN160 cca 5,5 metra + revizná šachta DN400

Kanalizačná prípojka

Lokalita: Žilinský kraj

Komentrá: Položenie cca 110 metrov DN160 + 5ks šácht DN315 od firmy Wavin.

Automatizovaný zavlažovací systém

Lokalita: Žilinský kraj

Zdroj vody: verejný vodovod 25″ prípojka/3,1bar

Počet vetiev: 4

Použitý materiál: Rain bird – výsuvné rozprašovacie a rotačné rozstrekovače

Cena: cca  eur (materiál + montáž)

Komentár: Zavlažovací systém je napojený na verejný vodovod prípojkou vyvedenou z vodomernej šachty DN26. Závlaha bola realizovaná až po výsadbe trávnika.

Nákres: Zilina jar 2015

Zilina jar 2015

 

 

Automatizovaný zavlažovací systém

Lokalita: Žilinský kraj

Zdroj vody: verejný vodovod 35l/2,1bar

Počet vetiev: 4

Použitý materiál: Rain bird – výsuvné rozprašovacie a rotačné rozstrekovače

Cena: cca 1400 eur (materiál + práce)

Komentár: Zavlažovací systém je napojený na verejný vodovod prípojkou vyvedenou z domu. Nakoľko bola závlaha realizovaná po výsadbe trávnika, bola treba venovať zvýšenú pozornosť zlupovaniu a po inštaláciu následnej pokládke trávnikových drnov.

Automatizovaný zavlažovací systém

Lokalita: Žilinský kraj

Zdroj vody: verejný vodovod 50l/3,5bar

Počet vetiev: 3

Použitý materiál: Rain bird – výsuvné rozprašovacie rozstrekovače

Cena: cca 750 eur (materiál + montáž, bez zemných prác)

Komentár: Zavlažovací systém je napojený na verejný vodovod vo vodomernej šachte, pričom sú na dvoch vetvách použité postrekovače so SAM (spätný ventil zabraňujúci vytekaniu pri prevýšení).

Po inštalácií závlahového systému nasledovala pokládka objednaného trávnika

Automatizovaný zavlažovací systém

Lokalita: Trenčiansky kraj

Zdroj vody: verejný vodovod 25l/3,1bar

Počet vetiev: 3

Použitý materiál: Orbit – výsuvné rozprašovacie rozstrekovače

Cena: cca 1000 eur fakturácia prác závlaha

Komentár: Zavlažovací systém orbit je napojený na verejný vodovod, základnú zostavu tvorí uzatvárací ventil, filter a vypúšťací ventil pre zazimovanie. Riadiaca jednotka je „Orbit easy set Logic 4 pre zavlažovanie štyroch vetiev s tromi programami a až 8-mimi dennými štartami.

Vnútorná inštalácia kúrenia (náhrada gamatiek za kotol s radiátormi)

Lokalita: Trenčiansky kraj

Pôvodná zostava: 3 x gamatky + bojler

Naša realizácia: 4x radiator + kotol na prietokový ohrev a centrálne kúrenie

Použitý materiál: uhlíková oceľ od firmy Maincor, radiátory Korad, kotol

Cena: cca 2500 eur (kalkulácia)

Komentár: Rozvody vody na ohrev radiátorov boli vedené v miestach uloženia pôvodného plynového potrubia nakoľko majiteľ nechcel zasahovať do čerstvo rekonštruovanej podlahy. Uvažuje sa však o zakrytí rozvodov sadrokartónovou priečkou a premaľovaním.

Automatizovaný zavlažovací systém

Lokalita: Trenčiansky kraj

Zdroj vody: vŕtaná studňa 54l/3,5baru

Počet vetiev: 2 x 3 + tlakové vodné zásuvky

Použitý materiál: Orbit – výsuvné rozstrekovače (rozprašovacie, rotačné) a tlakové vodné zásuvky

Cena: cca 2000 eur fakturácia prác závlaha2

 

Automatizovaný zavlažovací systém

Lokalita: Košický kraj

projekt

Zdroj vody: verejný vodovod + retenčná nádrž (pripravuje sa)

Počet vetiev: 1

Projekt:Zahrada_uprava

Použitý materiál: Rainbird + Orbit

Cena: cca 750 eur (materiál + práca) kosice rozpocet slim

Poznámka: Projekt nie je ešte dokončený, kedže nebolo možné z dôvodu nedokončenej retenčnej nádrže pripojiť zavlažovanie na retenčnú nádrž. Po jej realizácii bude verejný vodovod slúžiť na zavlažovanie len pri nedostatku vody v nádrži.