Filtre na vodu, oplatí sa do nich investovať?

Prečo je voda dôležitá pre ľudský organizmus dôležitá?

Naša planéta je modrá. Voda tvorí 70% povrchu planéty, Viac ako dve tretiny váhy ľudského tela tvorí voda.Človek bez vody dlho neprežije. Pokles zásoby vody v tele človeka o 2% vedie k 20% poklesu fyzickej a psychickej výkonnosti – symptómy ako sú únava, malátnosť, bolenie hlavy, výpadky krátkodobej pamäte a podráždenosť. Ak sa teda chceme udržať pri plnom zdravý, pitný režim je životne dôležitý. Akú vodu teda piť?

>>>>>

Aká voda je teda zdravá?

V prvom rade je treba povedať, že to nezáleží len od toho akou formou sa k nám dostane o čom nás presviedčajú dve protichodné kampane.Za jednou stojí Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, ktorá odporúča balenú vodu. Za tou druhou stojí Asociácia vodárenských spoločností, ktorá naopak odporúča vodu z vodovodu. Kde je pravda? Ako vždy je pravda niekde uprostred. Jedna aj druhá metóda dopravy vody k spotrebiteľovi má svoje výhody ale aj nevýhody. Všimnime si  uvádzané nevýhody.

>>>>>

Balená voda

 • je nepomerne drahšia ako voda z vodovodu
 • plastové obaly zaťažujú životné prostredie
 • PET fľaše predstavujú zdravotné riziko
 • napr. v USA 40% balených vôd obsahuje vodu z vodovodu

Voda z vodovodu

 • hrdzavá resp. biela voda namiesto kryštálovo čistej
 • vysoký obsah chlóru
 • nepríjemná pachuť a aróma
 • kvalita a nezávadnosť vody je garantovaná len po prípojku, nie až u Vás doma

Sú to fakty alebo mýty? Závisí to od prípadu k prípadu. Každopádne voda z vodovodu i voda balená podlieha kontrole. Parametrické hodnoty pitnej vody sú u nás určené vo vyhláške MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.Takže nie je problém sa presvedčiť, ako si na tom tá ktorá voda stojí. Stačí zobrať nekontaminovanú vzorku a zájsť si pre rozbor do akreditovaného laboratória. Pre zaujímavosť český komplexný spotrebiteľský servis urobil v roku 2009 test balených vôd a pitnej vody z vodovodu. Jeho výsledky si môžte prečítať tu: opravdu-vite-co-pijete.

Asi sa zhodneme, že robiť nie práve najlacnejší rozbor balenej vody pre vlastnú potrebu nemá zmysel. Hlavne z dôvodu, že kvalita závisí od skladovania balenej vody v predajni a prípadných problémov na plniacej linke, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výslednú kvalitu.

Iné je to však u vody z verejného vodovodu či studne. Overte si kvalitu vašej vody z vodovodu. Ak máte vodu z verejného vodovodu, mala by byť zdravotne a hygienicky bezchybná, no častokrát o kvalite dodávky rozhoduje kvalita sietí a často i Vášho domáceho rozvodu. To isté platí o studni, kde sa kvalita vody často mení. Pri neoverených zdrojoch pitnej vody (studne) je veľká pravdepodobnosť, že aj napriek tomu, že voda vyzerá a chutí dobre, môže obsahovať rôzne látky, ktoré v dlhodobom časovom horizonte spôsobia človeku zdravotné problémy. Spomeňme len okrajovo dusičnany a dusitany dostávajúce sa do podzemných vôd v čase hnojenia pôdy, rôzne baktérie, ťažké kovy a pod. Spôsobujú často ochorenia, ktoré môžu viesť v prípade mladého alebo slabého organizmu až k ohrozeniu života. Skontrolujte si ju aspoň raz za rok. Významne tým znížite riziko zdravotných problémov. Čo však robiť, keď zistíte, že Vaša voda má nedostatky?

>>>>>

Je možné eliminovať nedostatky vody?

Určite áno a vlastne to robia tak vodárenské spoločnosti ako aj výrobcovia balených vôd. Je to z dôvodu, že len málokde v prírode sa nachádza voda s ideálnymi parametrami. No a ďalším dôvodom, prečo sa to deje je, aby sa zabránilo zhoršeniu akosti vody počas transportu k spotrebiteľovi resp. počas skladovania. Z toho jasne vidno, že úprava vody za účelom zlepšenia jej parametrov je úplne normálna.

Prečo sa však objavuje kampaň proti domovým filtrom zo strany výrobcov balených vôd?

 • Výrobcovia balených vôd majú záujem na predaji balenej vody a nie vody z vodovodu nakoľko platí nepriama úmera (čím viac vody ľudia vypijú z vodovodu, tým menej vypijú balených vôd).
 • Zariadenia, ktoré zlepšujú kvalitu vody z vodovodu potenciálne berú zákazníka balenej vode – znižujú predaj balenej vody.

Záver: V boji o zákazníka sa na ne fér praktiky nehľadí, čo na tom, že sami vodu         upravujú/filtrujú. Domové filtre ich oberajú o zákazníkov a tým o profit.

Prečo sa však objavuje kampaň proti domovým filtrom zo strany vodárenských spoločností?

 • Vodárenské spoločnosti sa domnievajú, že používaním domácich filtrov sa akoby znevažuje kvalita vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami.

Záver: Tu sa zdá, akoby vodárenské spoločnosti nepochopili, že domové filtre vlastne podporujú ich kampaň za návrat k vode z vodovodu od balených vôd. Dokonca tým, že zlepšujú akosť vody z vodovodu, zlepšujú jej predaj. Je tu však aj jedno veľké ale. Tým ale, je, že to už neplatí ak sa filtre použijú na vodu zo studne nepatriacej vodárenskej spoločnosti.

Nie vždy je ich postoj čisto záporný, napríklad citujem:

„Používanie filtračných zariadení na úpravu kvality vody je vhodným riešením v prípadoch, ak voda dlhodobo nevyhovuje hygienickým kritériám, a to vo vybraných ukazovateľoch, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia spotrebiteľov. Ide predovšetkým o látky spôsobujúce odchýlky od senzorických vlastnosti vody (farba, zákal a pod.). Významná je tiež možnosť ich použitia v prípade prekročenia limitných hodnôt dusičnanov, chlórovaných uhľovodíkov, výnimočne toxických kovov, a to len v prípade ak nie je možné zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou iným spôsobom.“

Je to asi z dôvodu, že sú si sami vedomí, že (opäť citujem):

 • Je pravda, že existujú i tzv. neverejné vodovody, ktoré neprevádzkujú vodárenské spoločnosti a v ktorých kvalita vody žiaľ nie je monitorovaná a ani garantovaná (patria k nim mnohé obecné vodovody).
 • Môže sa stať aj to, že napriek tomu, že vodárenské spoločnosti „privedú“ kvalitnú vodu po domovú prípojku a bytový dom má vnútorné rozvody v takom nevhodnom stave, že to ovplyvní kvalitu vody v negatívnom zmysle.

Už sme si vysvetlili dôvody, pre ktoré je proti nim vedená kampaň. Všimnime si teraz čo im je vytýkané.

>>>>>

Čo sa vlastne filtrom vytýka?

V podstate sa dookola omieľajú 3 hlavné výhrady voči filtrom. Pozrime sa teda na ne bližšie.

filtrovaná voda je demineralizovaná čo má spôsobovať zdravotné problémy typu

Tak toto je čisto odborná téma. Veľmi podobná ako či škodí fluór v zubnej paste, alebo či je chlórovanie zdravotne nezávadné. Sami vedci sa nevedia rozhodnúť. Jedni tvrdia, že áno, iní zas, že nie. Každopádne používanie filtrov na úpravu pitnej vody nie je zakázané – to znamená, že neboli preukázané škodlivé účinky, ktoré by viedli k zákazu filtrov. Osobne si myslím, po prečítaní množstva odborných i laických článkov a diskusií, že za anti kampaňou je konkurencia – balená voda.

voda z vodovodu je kvalitná a netreba ju ďalej upravovať filtrovaním

Podľa oficiálnych zistení až 40% domácností je zásobovaná pitnou vodou, ktorá obsahuje nadmerné množstvo chlóru a vyše 80% studní na Slovensku nespĺňa základné hygienické normy pre pitnú vodu. Takže toto tvrdenie nemá všeobecnú platnosť a uznávajú to samé vodárenské spoločnosti nakoľko:

 • voda môže byť znečistená Vaším vlastným domovým rozvodom
 • voda sa mohla kontaminovať na ceste ku Vám pri poruche potrubia
 • nie všetky vodovody prevádzkujú vodárenské spoločnosti – napr. obecné vodovody

filtrovanie vody zaťažuje Váš rozpočet

Je pravda, že filtrácia Vás niečo stojí, je potrebné filtračné zariadenie kúpiť, namontovať a následne vymieňať filtre. Je to cena, ktorú musíte zaplatiť, pokiaľ Vaša voda z vodovodu má nedostatky. Alternatívnou je pitie balenej vody, čo je omnoho drahšie a ako ukázali spotrebiteľské testy nezaručuje nezávadnú pitnú vodu. Len taký jednoduchý prepočet:

1m3=1000 l

1m3 vody z vodovodu cca 1,2 Eur

1m3 vody z vodovodu filtrovaný cca 2 Eur

1m3 vody balenej cca 330 Eur

Ak teda vypijete denne cca 3 litre vody, ušetríte oproti vode balenej 300 Eur

Samozrejme, pokiaľ máte kvalitnú pitnú vodu z vodovodu alebo studne, nie je na mieste túto vodu ešte filtrovať.

Snáď Vás tieto informácie presvedčili, že do sa do filtrov oplatí v konkrétnych prípadoch investovať.  Ktoré filtre Vám odporúčame sa dozviete v ďalšom článku

 

„Voľba správneho filtra“.

Comments are closed.