Voľba správne filtra

Najdôležitejšou informáciou, ktorú pri výbere filtra potrebujete mať zodpovedanú, je na odstraňovanie čoho má filter slúžiť. Je to chlór? Je to tvrdosť vody? Alebo je to úplne niečo iné. Na rozdiel od kuchynských robotov, u filtrov nejde o čo najviac funkcií. Pokiaľ plánujete odstrániť z vody chlór, keďže ostatné parametre vody vyhovujú, je nezmysel mať filter, ktorý znižuje tvrdosť vody resp. odhrdzuje a podobne. Neverte preto predajcom, ktorí Vám ponúkajú tzv. univerzálne riešenie – filter, ktorý pre Vás „vyrobí“ zdravú vodu bez ohľadu na konkrétne zloženie Vašej vody. Sú látky, ktoré vode škodia a vyhláška definuje ich hraničné hodnoty nakoľko majú pri vyšších koncentráciách škodlivý účinok na ľudský organizmus. Sú to napríklad tieto:

 • Olovo – ukladá sa do kostí a spôsobuje poruchy krvotvorby, tráviacich funkcií a svalovej činnosti
 • Azbest je preukázateľne rakovinotvorný
 • Mangán poškodzuje pankreas a nervový systém
 • Kadmium – spôsobuje poruchy funkcie pľúc a poškodenie obličiek. Kadmium je dokázaný karcinogén
 • Meď je jednou z príčin mužskej neplodnosti, schizofrénie a iných zdravotných problémov.
 • Železo – jeho nadmerný obsah poškodzuje pečeň, slezinu a zhoršuje krvotvorbu.
 • Dusičnany zhoršujú transport kyslíka (sú nebezpečné najmä pre malé deti ) a v tráviacom trakte sa menia na karcinogénne dusitany.
 • Organické zlúčeniny – aromatické uhľovodíky, fenoly, herbicídy, pesticídy ai. Majú často mutagénne a  karcinogéne účinky. Môžu ovplyvňovať vývoj plodu v období tehotenstva, prípadne sa prejaviť až u ďalších generácií.

Na druhej strane obsah vápnika je v pitnej vode žiadúci a vyhláška stanovuje jeho minimálnu hodnotu.

Závislosť od konkrétnych podmienok – od konkrétneho zloženia vody.

Je rozdiel či žijete v meste ( kde je predpoklad  zvýšeného obsahu chlóru), v priemyselnej zóne (ortuť, kadmium, arzén, … ) alebo na vidieku (dusičnany, organické reziduá hnojív, postrekov, riziko mikrobiálneho znečistenia  a pod.), či máte tzv. tvrdú alebo mäkkú vodu.

Veľa ľudí kupuje balenú vodu ako alternatívu k vode z vodovodu. Deja sa to z dôvodu, že nedôverujú  vode z vodovodu. Existuje však riešenie, ktoré Vám umožní napustiť si kvalitnú vodu priamo z Vášho vodovodného  kohútika.  Tým riešením je inštalácia vodného filtra. Filtre sa ľahko inštalujú a udržiavajú a sú práve tým čo potrebujete na zlepšenie Vašej domácej vody.

Voda z kohútika obsahuje rôzne typy znečistenia

 • Chuťové a pachové znečistenie
 • Hrdza a sedimenty
 • Baktérie/parazity
 • Olovo a iné ťažké kovy

Vaša voda môže, ale nemusí obsahovať niekto z týchto typov znečistenia. Predtým ako sa rozhodne pristúpiť ku kúpe filtra, mali by ste si dať otestovať Vašu vodu. Je to preto, že výber filtračného systému bude závisieť od konkrétneho typu znečistenia, ktorého sa chcete zbaviť.

 Chuťové a pachové znečistenie.

Ak Vaša voda zapácha ale má nepríjemnú chuť, niet pochýb, že inštalácia filtre je tá správna voľba. Voda z vodovodu často zapácha chlórom, ktorý slúži na dezinfekciu vody v úpravňach Pri koncentrácií  chlóru vyššom ako 450 mg/l cítiť vo vode slanú chuť. Chuť a zápach “ zhnitých vajec “ zapríčiňuje hydrogén sulfid. Naopak výskyt rias vo vode je signalizované rybacím zápachom vody.

Hrdza a sedimenty

Niekedy sa vo vode objavujú okom viditeľné častice. Jedná sa zväčša o hrdzu a usadeniny, ktoré sú príznakom starej rozvodnej siete. Tieto častice sú nepríjemné, pretože okrem toho, že takáto voda vo Vašom pohári vyzerá nevábne, môžu byť aj príčinou poškodzovania domácich spotrebičov a zanášania  odpadného potrubia. Najlepším riešením sa v tomto prípade javia celo domové filtre, ktoré vylepšia nielen pitnú vodu, ale tiež vodu pre Vaše spotrebiče ako sú umývačka riadu, výrobník ľadu atď.  Určite nikto rád nevidí červené škvrny na toalete či v drese.

 Baktérie a parazity

Ak je Vaša domácnosť zásobovaná zo studne, bude voda veľmi pravdepodobne kontaminovaná baktériami a parazitmi. Nie všetky baktérie a parazity sú škodlivé pre ľudský organizmus a prirodzene sa vyskytujú vo vode. No niektoré zapríčiňujú choroby (týfus, dyzentéria, gastroenteritída, infekčná žltačka alebo cholera) a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre deti, dôchodcov a ľudí s oslabenou imunitou. Sú známi paraziti, ktorí dokonca dokážu prežiť v chlórovanej vode. Opäť použitím vhodného filtra sa ich môžete zbaviť, najčastejšie sa používa chlorácia – metóda chemickej oxidácie a dezinfekcie.

Olovo a iné ťažké kovy 

Pred rokom 1985 sa pri výstavbe vodovodných sieti používal materiál obsahujúci olovo, azbest alebo bol spájaný olovenými spojkami. Olovo obsiahnuté vo vode neucítite (neovplyvní chuť a nezapácha) je však veľmi dôležité vyvarovať sa pitiu takejto vody. Olovo môže byť odstránené z vody určenej na pitie a varenie použitím vhodného filtra.

Pokiaľ sme si už ujasnili odpoveď čo chceme z vody odstrániť, môžme prejsť sa oblasť použitia filtra. Myslí sa tým to, či ide upravovať vodu v celom dome/byte alebo len v kuchyni – od toho závisí spôsob inštalácie filtra. Rozoznávame potom tieto typy filtrov:

 • celo domové – filtrujú vodu pre celý dom, montujú sa na vstupe vody do domu zväčša na odstraňovanie chlóru a baktérií.
 • kuchynské na pitnú vodu – slúžia výhradne na filtrovanie vody, ktorá slúži na pitie, odstraňujú chlór, mechanické nečistoty, pričom minerálne zloženie zostáva nemenné
 • kúpeľňové – zabraňujú tvorbe vodného kameňa na sprchovacích ružiciach, v práčkach, ohrievačoch, umývačkách riadu či žehličkách
 • stolové tzv nádobové filtre, kde voda preteká z hornej komory do dolnej cez filter

Existujú ešte rôzne podskupiny podľa toho ako sa filtre montujú – napr.:

 • filtre tretieho kohútika, kde filter je pripojený na prívod vody pod dresom a vyvedený do samostatného kohútika (extra malá batéria), využívajú sa hlavne v kuchyni na pitnú vodu
 • filtre montované priamo na výtokovú rúrku vodovodnej batérie, zvyčajne s prepínačom, ktorý umožňuje výtok ne filtrovanej resp. filtrovanej vody, využívajú sa v kuchyni na pitnú vodu
 • ružicový filter, namiesto sprchovacej ružice

Zhrnutie:

Nie je voda ako voda a nie všade má voda z kohútika vhodné parametre. U vody zo studne to môže byť následok znečistenia pesticídmi z neďalekých polí alebo baktériami z presakujúcich žúmp v okolí studne. Pri vode z verejného či obecného vodovodu to môže byť následok poruchy na potrubí, zlého vodného zdroja, zlých domových rozvodov, dlhého zdržania vody vo vodovode pri slabých odberoch. Nemusím ani pripomínať, že Úrad verejného zdravotníctva každoročne udeľuje výnimky z dôvodu prekročenia limitov.

Predpokladám, že sme uviedli dostatok informácií, že voda z vodovodu vo Vašej domácnosti môže obsahovať znečistenie škodlivé pre Vaše zdravie i Vaše spotrebiče. Je preto namieste, dať si raz za čas Vašu vodu otestovať.V optimálnom prípade, sa ukáže, že voda je vhodná na pitie a môžte ju Vy a Vaša rodina zas nejaký čas bez obáv piť. No môže sa naopak stať, že zistíte, že nevyhovuje a vtedy je namieste sa rozhodnúť čo ďalej. Môžte začať kupovať balenú vodu, čo sa výrazne prejaví na Vašom rodinnom účte a nezaručí Vám 100% kvalitnú vodu ako ukázal dtest. Toto riešenie tiež prispeje k znečisteniu životného prostredia, keďže recyklácia PET fliaš je v plienkach. Máte aj inú možnosť a tou je kúpa vhodného fitra. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, radi Vám pomôžeme pri jeho výbere, inštalácií a pravidelnej výmene vložky filtra. Viac sa dočítate v ďalšom článku.

>>>>Ponuka našich filtrov.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *