Často kladené otázky a odpovede

Zaujíma Vás odpoveď na konkrétnu otázku? Ak áno, tak predtým ako nám napíšete skúste sa pozrieť či už nám ju niekto nepoložil pred Vami.

Pokiaľ obsahuje zdraviu škodlivé látky – prekračuje limity alebo zapácha, určite áno. A že to nie je výnimkou si prečítajte napr. tu: http://www.vuvh.sk/download/VaV/Vystupy/Letak-SK_web.pdf a tu:http://www.uvzsr.sk/docs/info/pitna/Sprava_PV_2008-2010.pdf.

S požiadavkou na zistenie kvality vody sa môžte obrátiť napríklad na Úrady verejného zdravotníctva, Výskumný ústav vodného hospodárstva, vodárenské spoločnosti a súkromné laboratóriá. Samozrejme rozbor vody je spoplatnený.

Výber filtra závisí od konkrétnych podmienok. V prvom rade podľa toho, aké znečistenie Vaša voda obsahuje (ťažké kovy, chlór, pesticídy, farmaceutika atď). V druhom rade podľa inštalácie (celo domové, kuchyňa, kúpeľňa).

Privedením do bodu varu neodstránite z vody napr. ťažké kovy, ale len baktérie. Tak isto sa nezbavíte dusičnanov a anorganických látok, takže v takomto prípade určite áno.

Pokiaľ netrpíte závažným ochorením, kúpite si vhodný filter, tak Vám nehrozí žiadne zdravotné riziko, naopak získane čistú pitnú vodu.

Vo vode sa môžu nachádzať škodlivé baktérie, ťažké vody, dusičnany, pesticídy a iné zdraviu škodlivé látky.

Použitím vhodného filtračného zariadenia je možné z vody odstrániť látky, ktoré sú pre zdravie škodlivé. Pri výbere filtra sa poraďte s predajcom.

Pitie balenej vody Vás stojí omnoho viac – ročne cca 300 eur/osoba, pričom ako ukázal spotrebiteľský dtest nie je zaručená nezávadnosť balenej vody.

Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov.

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

V súčasnosti je v platnosti vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.