Archive for 13. augusta 2012

Rýchlospojné ventily

Typická záhrada sa vyznačuje tým, že je len jedno miesto kde sa nachádza zdroj vody – vodovodný kohútiť. Teda miesto kde sa dá voda nabrať do vedra alebo inej nádoby resp. pripojiť hadica na polievanie. To je však veľmi nepraktické, keďže toto miesto sa zväčša nenachádza v strede záhrady. Jedinou výhodou je, že zo zeme nevyčnieva množstvo prívodných potrubí, ktoré by narúšali estetiku záhrady. Čo ak však vieme tento problém vyriešiť? Ponúkame riešenie, systém ktorý je v podstate neviditeľný, avšak umožňuje vybudovať množstvo bodov napojenia na vodu. tomuto systému sa hovorí rýchlospojné ventily – vodné zásuvky.

Tento systém spočíva vo vedení potrubného rozvodu pod zemou do želaných miest, ktoré sú ukončené tzv vodnými zásuvkami. Celý systém je skrytý bežnému pohľadu. Stáva sa viditeľným až po pripojení hadice s bajonetovým protikusom, ktorý umožňuje elegantné, veľmi rýchle pripojenie hadice. Alternatívou je obyčajný ventil, na ktorý je možné pripojiť hadicu pomocou svorkovnice resp. pripájacieho kusu.

– Možnosť umiestnenia kdekoľvek v záhrade
– Nezavadzia pri kosení
– Uľahčuje manipuláciu, nieje potrebná dlhá hadica
– Sú pod stálym tlakom vody
– Prívod vody od zdroja je podzemným rozvodom PE potrbubím 25 mm (3/4“)
– Bezpečne umiestnené pod povrchom šachtíc (varianta MINI)
– Možné napojiť na časový spínač a potom pripojiť rozstrekovače iba krátkou hadicou

 • Rýchlo spojný ventil plastový ¾“

– plastové prevedenie – odolný polypropylén
– Do tlaku 6 barov
– Doporučený pracovný tlak 3-4 bary
– Pripojovací vonkajší závit na potrubie ¾“
– Plastové vyklápacie viečko pre ochranu hrdla
– Vhodné inštalovať do plastovej šachtice MINI
– K použitiu je nevyhnutný plastový bajonetový protikus – pripájací kľúč
– Katalógové číslo: 474

 

 • Pripájací kľúč k rýchlospojnému ventilu

– plastové prevedenie – odolný polypropylén
– Použiteľné pre rýchlospojné ventily ¾“
– Vonkajší pripájací závit ¾“ umožňuje pripojenie koncovky hadice
– Poistka proti vytrhnutiu kľúča z hrdla ventilu
– Veľmi jednoduchá manipulácia
– Vloženie kľúča do ventilu zvislým tlakom
– Katalógové číslo: 475

 

Zhrnutie:

Tento systém pozostáva z tlakového potrubného rozvodu vedeného pod zemnou, ktorý vyúsťuje do jednej alebo viacerých ventilových MINI šácht. V týchto šachtách je potom umiestnený rýchlo spojný ventil, ktorý umožňuje jednoduché pripojenie polievacej hadice. Tým, že je všetko schované pod zemou až do doby začatia polievania, záhradu možno využívať bez toho aby Vám prekážali všade sa ťahajúce hadice.

Komu je systém určený:

 • Tento systém ponúkame pre tých, ktorí radi trávia čas vo svojej záhrade.
 • Nechcú sa vzdať manuálneho polievania, avšak chcú si túto činnosť uľahčiť.
 • majú členitú záhradu, kde ťahanie hadíc môže narobiť veľké škody na poraste

Zostava:

 • tlakový potrubný rozvod
 • koleno s vnútorným závitom
 • rýchlo spojný ventil
 • ventilová šachta mini

Rozšírenie zostavy:

 • záhradná hadica
 • rozstrekovacia pištoľ
 • prenosný stojan pre rozstrekovač
 • rozstrekovač

Riadiace jednotky

Každý automatizovaný systém potrebuje na svoj chod riadiacu jednotku, nie inak je tomu i pri AZS. Riadiaca jednotka slúži na komplexné ovládanie zavlažovacieho systému. Podľa prevedenia dokážu ovládať 4,6,9 alebo až 12 vetiev. Súčasťou je i záložný program pre uchovanie dát v prípade výpadku prúdu. Umožňujú automatické, poloautomatické alebo priame manuálne ovládanie manifoldov v jednotlivých vetvách pomocou vodičov CYKY.

 • Orbit Remote control

 

 

Orbit 91922 12 Station Zone Sprinkler Timer with Remote Control Water Controller

 

220 V riadiaca jednotka od Orbitu s diaľkovým ovládaním, ktoré využije pri nastavovaní systému resp. pri dozavlažovaní. Prevedenie pre 6 resp.12 vetiev. Možnosť pripojenia dažďového senzora.

 • 4,6,9,12 vetvový vonkajší časovač Orbit easy set Logic

4 Station Indoor/Outdoor Swing Door Timer

 

 • Rain Bird ESP-RZX™

Exteriérová ovládacia jednotka RZX4 - zavlažovacie hodiny

 Ovládacia jednotka pre riadenie menších a stredných zavlažovacích systémov 230V / 24V, určené na  ovládanie elektroventilov – pripojenie až 4, 6 a 8 sekcií.

Intuitívne programovanie a ovládanie. Ovládanie tlačidlami s grafickými ikonami.

Okamžite zrozumiteľné jednoduché programovanie. Na displeji jednotky sú zobrazené naraz všetky naprogramované parametre jednotlivých Zón.

Úplne nezávislé programovanie každej sekcie poskytuje maximálnu flexibilitu a umožňuje tak ľahké a rýchle prispôsobenie sa rôznym potrebám zavlažovania jednotlivých zón v systéme.

Elektoromagnetické ventily

Táto súčasť AZS slúži na automatizované otváranie jednotlivých vetiev ATS. Na pokyn riadiacej jednotky sa otvárajú respektíve uzatvárajú prítoky vody do zavlažovacích vetiev. Zahajujú tak samotné zavlažovanie, ovplyvňujú dĺžku zavlažovania a ukončujú proces závlahy v jednotlivých vetvách, ktoré prostredníctvom rozstrekovačov priamo zavlažujú pozemok.

Ventily sa umiestňujú do šachtíc alebo do technických miestností podľa predispozície pozemku a rozmiestnenia jednotlivých vetiev. Systém Orbit ponúka individuálne resp. združené elektroventily (manifoldy) Majú i ručné ovládanie dôležité pre inštaláciu, kontrolu a zazimovanie. Spojenie s riadiacou jednotkou sa deje prostredníctvom CYKY vodičov o priereze 1,5 mm a pracujú s napätím 24 V.

Manifoldy sa dajú zoskrutkovať dokopy podľa potreby (množstva zavlažovacích vetiev).

• ventil rady 200 odporučený do prietoku 7,9 m3/hod
(130 l/min)
• až do tlaku 10 barov
• vnútorný závit
• ručné ovládanie ON/OFF
• pružina a vonkajšie skrutky z nerezu
• samočistiaci filter
• odolná membrána s vysokými štandardmi
• prepojenie vodičov pomocou konektorov DBY
• slúži ako hlavný ventil základnej zostavy alebo samostatný ventil na zavlažované ploche
• jednoduchá obsluha katalógové číslo: 384
Odkazy: katalógový list | návod

• ventil rady 200 odporučený do prietoku 7,9 m3/hod
(130 l/min)
• až do tlaku 10 barov
• vnútorný závit
• ručné ovládanie ON/OFF
• pružina a vonkajšie skrutky z nerezu
• samočistiaci filter
• odolná membrána s vysokými štandardmi
• prepojenie vodičov pomocou konektorov DBY
• slúži ako hlavný ventil základnej zostavy alebo samostatný ventil na zavlažované plochy
• jednoduchá obsluha katalógové číslo: 314
Odkazy: katalógový list | návod

• manifold je sústava niekoľkých ventilov rady JAR TOP združená do jedného celku pre ľahšiu montáž
• skladá sa z 2 resp. 3 ventilov JAR TOP
• súčasťou je i vodotesná svorková skriňa SNAP-WIRE
• manifoldy sa dajú prepájať za sebou
• vhodné pre inštaláciu svojpomocne
• pružina a vonkajšie skrutky z nerezu
• samočistiaci filter
• odolná membrána s vysokými štandardmi
• jednoduchá obsluha katalógové číslo: 381
Odkazy: katalógový list | návod

Kvapková závlaha

Kvapková závlaha je určená na cielené zavlažovanie konkretných objektov. Či úž sú to stromy, kríky alebo nádoby s kvetinami. Praktické je jej využitie v skleníkoch, kde dochádza k zavlažovaniu konkrétnych plodín. Veľkou výhodou je nižšia spotreba vody oproti konvenčným zavlažovacím systémom.

Ku kvapkovej závlahe sa používajú špeciálne kvapkacie hadice umiestnené okolo rastlín. V týchto hadiciach sú umiestnené kvapkovače, ktoré majú medzi sebou rovnakú vzdialenosť. Vytekajúca voda z kvapkovača zavlažuje príslušné rastliny.

S jedným kvapkovačom v kvapkacej hadici pretečie od 2 do 3 litrov vody za hodinu. Zvyčajný priemer týchto hadíc je 16mm a pracovný tlak v nich je 1 – 2 baru.

 

Vnútorné inštalácie vodovodu a odpadného potrubia, podlahové kúrenie

Produkty firmy Maincor umožňujú komplexné riešenie vnútorných rozvodov v bytových, komerčných, priemyselných a iných objektoch. Moderná technológie a kvalitné materiály v inštaláciách zaručujú ich dlhodobú spoľahlivosť a technickú vyspelosť a tiež prinášajú používateľom spokojnosť, komfort a pohodu v súlade so súčasnými trendmi.

MAINFLOOR

MAINFLOOR

MAINFLOOR je kompletný systém pre pokladku potrubných rozvodov, reguláciu. V ponuke je sponkový systém „tacker“, systém s fixnými upevňovacími lištami, systém s nopovými izolačnými doskami, systém suchej inštalácie, renovačný systém pre rekonštrukciu starých objektov s obmedzenou svetlosťou pokládky a stenové vykurovanie. Rozvody z prevereného viacvrstvého potrubia  PE-RT/Alu/PE-RT, PE-RT a PE-X s kyslíkovou bariérou a priemere 14 – 20 mm.

MAINPEX

MAINPEX

MAINPEX je systém potrubia a tvaroviek pre rozvody kúrenia a vody s axiálnym lisovaním pomocou posuvných objímek a lisovacieho náradia s U-vidlicami, charakterizovaný vysokou tesnosťou a nízkou tlakovou stratou spojov. Potrubie PE-RT/Alu/PE-RT je viacvrstvové s kyslíkovou bariérou, s možnosťou predizolácie, v ponuke je na výber z priemeru 16 -50 mm pre širokú škálu aplikácií, ochranné potrubie, sanitárne prvky a príslušenstvom, radiátorové pripojenia a špičkové montážne a ručné i elektrické lisovacie náradie. Montáž je rýchla a jednoduchá.

MAINPRESS

MAINPRESS

MAINPRESS je alternatívny systém potrubia a tvaroviek pre rozvody kúrenia a vody s radiálnym lisovaním prostredníctvom tvaroviek s tesniacimi o-krúžkami a s použitím náradia s čelistami typu U-Kontur. Viacvrstvové plastohliníkové potrubie s kyslíkovou bariérou PE-RT/Alu/PE-RT je v ponuke s priemery 16 – 63 mm. Inštalácia je rýchla a jednoduchá, s možnosťou pred izolovaného potrubia a využití ochranného potrubia, sanitárnych prvkov a širokého sortimentu príslušenstva, pripojenia otopných telies a špičkového ručného i elektrického lisovacieho náradia.

MAINSTEEL

MAINSTEEL

Lisovací systém MAINSTEEL z pozinkovanej uhlíkovej oceli je komplexným a nákladovo efektívnym riešením pre rozvody
kúrenia, chladenie, stlačeného vzduchu, požiarnej vody, olejového hospodárstva alebo solárneho ohrevu v obytných a komerčných objektoch i priemyslových prevádzkach. Inštalácia s pomocou profesionálneho náradia je extrémne rýchla a jednoduchá. Rozmanitosť inštalácií podtrhuje rozsah dimenzií od 12 do 108 mm a široká ponuka lisovacích tvaroviek a príslušenstva.

MAINOX

MAINOX

Lisovací systém MAINOX z ušľachtilej nerezovej ocele je vhodný najmä pre rozvody pitnej vody, vykurovanie, chladenie, stlačených plynov, solárneho ohrevu a agresivnejších kvapalin v tažkom priemysle. Potrubie v dimenziách od 15 do 108 mm je v dvoch špecifikáciách WST 1.4521 a WST 1.4401 s odlišným obsahom titanu, variabilita lisovacích tvaroviek a príslušenstva špičkové akosti je rovnako široká.

MAINPOWER

MAINPOWER

MAINPOWER je stavebnicový systém odhlučnených domových odpadov s jednoduchým násuvacím spôsobom spojovania prvkov a rúr. Rúry a spojovacie tvarovky sú trojvrstvové, koextrudované z kopolymerov PP zo zosilnenou vnútornou vrstvou a vyznačujú se vynikajúcimi hlukovo-izolačnými vlastnosťami, záťažovou odolnosťou a nárazuvzdornosťou. Pre vyšší komfort obyvateľov je vhodný najmä pre vyššie bytové a kancelárske jednotky. V ponuke je dimenzia rúr a tvaroviek od DN 32 do DN 150.

MAINAIR

MAINAIR

Paleta skupiny produktov MAINAIR zahrnuje ventilačnú techniku a vzduchotechnické prvky od vzduchotechnických jednotiek, ventilátorov a tepelných vzduchových výmenníkov po špičkové vzduchovodné potrubie s antimikrobiálnou ochranou. Dodávame kompletné modulárne systémy, ktoré ponúkajú širokú variabilitu aplikácie a výkonov pre individuálne potreby rôznych objektov. Materiálové vlastnosti zaručujú bezproblémovú prevádzku a dlhodobú životnosť zariadení. Vysoké kvality klimatu v obývaných objektoch pri nízke energetické náročnosti je dosiahnuté prostredníctvom riadeného vetrania a rekuperácie tepla.

MAINCON

MAINCON

Elektroinštalačné vlnité ochranné potrubí MAINCON z polyolefinov pre najrôznejšie použitie. Špeciálnym zložením materiálov sú modifikované vlastnosti potrubia. V ponuke sú bez halogénové a nehorľavé potrubie a potrubie pre rôzne stupne záťaže a hrubosti zásypu. Potrubí s hladkou vnútornou vrstvou uľahčuje preťahovanie kábelov. Potrubí s menovitým priemerom od 16 do 63.

 

Nadzemné rostrekovače

Ten to typ rozstrekovačov je trvale nad úrovňou terénu v rôznej výške i s možnosťou nastavenia prostredníctvom teleskopu. Využijú sa hlavne pri vyššej vegetácií alebo v skalke.

 • 1/2″ nadzemný úderový rozstrekovač výsečový
• Vnútorný závit 1/2″
• kovové prevedenie
• nastaviteľný dostrek až 5 – 11m
• spotreba vody 11-20 l/min
• tlak vody 2-4 bar
• tryska 3,5 mm súčasť dodávky
• nastavenie výseče 0°-360°
1/2vstup25-360°25-360°
katalógové číslo: 693
 • 1/2″ nadzemný úderový rozstrekovač mosadzný výsečový
• vnútorný závit 1/2″
• profesionálna rada – plast
• nastaviteľný dostrek až 6 – 14m
• spotreba vody 11-20 l/min
• tlak vody 2-4 bar
• plastová tryska 3,5 mm súčasť dodávky
• nastavenie výseče 0°-360°
1/2vstup25-360°25-360°
katalógové číslo: 375
 • 1/2″ nadzemný úderový rozstrekovač mosadzný výsečový
• Vnútorný ventil 1/2″
• profesionálne prevedenie
• nastaviteľný dostrek až 6 – 14m
• spotreba vody 13-21 l/min
• tlak vody 2-4,5 bar
• mosadzná tryska 4 mm súčasť dodávky
• nerezové prevedenie sediel a pružín
1/2vstup25-360°25-360°
katalógové číslo: 457
 • 3/4″ nadzemný úderový rozstrekovač mosadzný výsečový
• vnútorný ventil 3/4″
• profesionálne prevedenie
• nastaviteľný dostrek 10 – 15m
• spotreba vody 13-45 l/min
• tlak vody 2-5 bar
• 2 trysky 4,8mm a 2,4mm na jednom rozstrekovači
• nerezové prevedenie sediel a pružín
3/4vstup 25-360°25-360°
katalógové číslo: 454
 • 1/2″ nevýsuvný nadzemný rotačný rozstrekovač H2O-SIX

• vnútorný ventil 1/2″
• nastaviteľný dostrek 5 – 10m
• spotreba vody 5-12 l/min
• tlak vody 2,5-4,5 bar
1/2vstup25-360°dostrik 6-12m
katalógové číslo: 694

Výsuvné rozstrekovače rozprašovacie

Adj Patt 42 In. Hard Top(r) Spring-Loaded Pop-Up Head with Adjustable Nozzle

Hlavný rozdiel oproti rotačným rozstrekovačom spočíva v tom, že rozprašovacie rozstrekovače rovnomerne zavlažujú stále rovnaké miesto – nedochádza k rotačnému pohybu. Tým sa dosahujú intenzívne zavlažovanie – doba zavlažovania je v minutách.

 • výška výsuvníka je od 5-30 cm
 • výmenné trisky s pevnou alebo nastaviteľnou výsečou od 25-360 stupňov
 • dostrek podľa typu trisky od 0,6 – 5,2 metrov
 • vzdialenosť rozstrekovačov od seba = polomer dostreku
 • súčasťou je i filter proti drobným nečistotám

• dodávaný s otočnou čistiacou tryskou
• výška nad zemou po vysunutí – 5, 10, 15, 30 cm
• výška bez vysunutého výsuvníku 10, 15, 24, 41 cm
• použiteľné pre všetky typy trysiek

 

 

4

 

 

 

 

 

Dažďové senzory

predstavujú nadstavbu zavlažovacieho systému, ich hlavnou úlohou je zamedziť spusteniu zavlažovania v prípade dažďa a tým zabezpečiť na jednej strane úsporu vody a na druhej zabrániť premáčaniu zavlažovacej plochy.Vypínanie zavlažovania je možné regulovať podľa množstva spadnutých zrážok (3-25mm). Doplnkovou funkciou je ochrana pred poškodením zavlažovacieho systému v prípade mrazu (samozrejme predpokladáme, že v čase prvých mrazov je už Váš zavlažovací systém pripravený na prezimovanie).

 • RX – 1 dažďový senzor
7,5 m kábel
nastavenie limitného množstva zrážok 3 – 25 mm
nastaviteľná rýchlosť vysychania
prevedie z plastu odolného UV žiareniu
ľahká montáž
možno pripojiť na všetky 24VAC jednotky i iných výrobcov
jednoduchá obsluha
katalógové číslo: 391
Odkazy: katalógový list | návod


 • RX – 1,5F dažďový senzor
9 m kábel
nastavenie limitného množstva zrážok 3 – 25 mm
nastaviteľná rýchlosť vysychania
vypína zavlažovanie i pri poklese teploty pod 3 C
prevedenie z plastu odolného UV žiareniu
ľahká montáž
možno pripojiť na všetky 24VAC jednotky i iných výrobcov
jednoduchá obsluha
katalógové číslo: 615
Odkazy: katalógový list | návod


 • RX – 2F dažďový senzor
bezdrôtové prevedenie
prerušenie závlahy nie len pri daždi ale i pri mraze
vstavaná batéria s trvanlivosťou až 10 rokov
vzdialenosť medzi senzorom a prijímačom môže byť až niekoľko desiatok metrov
súčasťou je vysielač i prijímač
katalógové číslo: 554
Odkazy: katalógový list


Ventilové šachtice

 • Ventilová šachtica – štandard

• veko 26 x 38 cm
• výška 30 cm
• základňa 38 x 51 cm
• z kvalitných plastov
• na jeden 2-ventilový alebo 3-ventilový manifold
katalógové číslo: 427

 

 

 

 • Ventilová šachtica – JUMBO
• veko 35 x 50 cm
• výška 30 cm
• základňa 40 x 54 cm
• z kvalitných plastov
• na dva 2-ventilové alebo dva 3-ventilové manifoldykatalógové číslo: 429 

 

 

 • Kruhová šachtica pre pripojenie záhradnej hadice

• Priemer veka 21 cm
• výška 11 cm
• priemer dna 17,5 cm
• z kvalitných plastov
• slúži pre pripojenie jednej záhradnej hadice
• vo vnútri šachtice je mosadzný 3/4″ ventil

katalógové číslo: 685

 

 

 • Ventilová šachtica – CONTA

• veko 14,5 x 24,5 cm
• výška 18 cm
• základňa 32 x 21 cm
• z kvalitných plastov
• na jeden samostatný elektroventil

katalógové číslo: 666

 

 

 • Ventilová šachtica kruhová – MINI

• šachtica
• priemer veka 16 cm
• výška šachtice 23 cm
• farba veka: zelená
• pre vodné zásuvky
• šachtica je bez dna a vysypáva sa drťou alebo okruhliakmi
• vonkajšie prevedenie katalógové číslo: 478

 

 

 • Ventilová šachtica kruhová – Large

• Priemer veka 22,5 cm
• výška šachtice 25 cm
• základňa 32,5 cm
• farba veka: zelená
• pre jeden samostatný elektroventil
• šachtica je bez dna a vysypáva sa drťou alebo okruhliakmi
• vonkajšie prevedenie katalógové číslo: 478

 

 

 

 

Rozstrekovače

Výsuvné rozstrekovače
 • 3/4″ výsuvný rozstrekovač rotačný Voyager II
• výška po vysunutí 10 cm
• pripojenie – 3/4″ vnútorný závit
• vstavaný spätný ventil ADV
• výseč v rozsahu 40°-360°
• dostrek až 15 m pri spotrebe vody 50 l/min
• pri dostreku 11 m je spotreba vody 10 l/min
• bezolejový prevodový mechanizmus Gear Drive Box
• vzostup paprsku vody je 25°
• súčasťou balenia je:
• montážny kľúč
• 12 trysiek 2,7 – 50 l/min vody
• možnosť objednať aj biely držiak pre ľahkú výmenu trysiek
• možnosť objednať sadu trysiek s nízkym vzostupom paprsku vody 13°3/4vstupdostrik 7 - 15 m40 - 360 stupnu
katalógové číslo: 376
Odkazy: katalógový list | návod


 • 1/2″ výsuvný rozstrekovač rotačný Saturn III

 

• výška po vysunutí 10 cm
• pripojenie – 1/2″ vnútorný závit
• výseč v rozsahu 40°-360°
• dostrek až 9 m
• spotreba vody 2,5 – 13 l/min
• bez olejový prevodový mechanizmus Gear Drive Box
• vzostup paprsku vody je 18°
• súčasť balenia je sada 3 trysiek dostrek 5 -9 m3/4vstupdostrik 7 - 15 m40 - 360 stupnu
katalógové číslo: 423
Odkazy: katalógový list | návod


 • výsuvný rozstrekovač úderový Satellite
• možnosť pripojenia 3/4″ i 1/2″ vnútorný závit
• výsečový i kruhový
• dostrek až 14 m
• spotreba vody 11 – 20 l/min
• tryska 3,5 a 3,9 mm súčasť dodávky1/2vstup3/4vstupdostrik 6 - 14 m20 - 360 stupnu
katalógové číslo: 341
Odkazy: katalógový list | návod