Archive for Vodovodné a kanalizačné potrubia a rozvody

Vnútorné inštalácie vodovodu a odpadného potrubia, podlahové kúrenie

Produkty firmy Maincor umožňujú komplexné riešenie vnútorných rozvodov v bytových, komerčných, priemyselných a iných objektoch. Moderná technológie a kvalitné materiály v inštaláciách zaručujú ich dlhodobú spoľahlivosť a technickú vyspelosť a tiež prinášajú používateľom spokojnosť, komfort a pohodu v súlade so súčasnými trendmi.

MAINFLOOR

MAINFLOOR

MAINFLOOR je kompletný systém pre pokladku potrubných rozvodov, reguláciu. V ponuke je sponkový systém „tacker“, systém s fixnými upevňovacími lištami, systém s nopovými izolačnými doskami, systém suchej inštalácie, renovačný systém pre rekonštrukciu starých objektov s obmedzenou svetlosťou pokládky a stenové vykurovanie. Rozvody z prevereného viacvrstvého potrubia  PE-RT/Alu/PE-RT, PE-RT a PE-X s kyslíkovou bariérou a priemere 14 – 20 mm.

MAINPEX

MAINPEX

MAINPEX je systém potrubia a tvaroviek pre rozvody kúrenia a vody s axiálnym lisovaním pomocou posuvných objímek a lisovacieho náradia s U-vidlicami, charakterizovaný vysokou tesnosťou a nízkou tlakovou stratou spojov. Potrubie PE-RT/Alu/PE-RT je viacvrstvové s kyslíkovou bariérou, s možnosťou predizolácie, v ponuke je na výber z priemeru 16 -50 mm pre širokú škálu aplikácií, ochranné potrubie, sanitárne prvky a príslušenstvom, radiátorové pripojenia a špičkové montážne a ručné i elektrické lisovacie náradie. Montáž je rýchla a jednoduchá.

MAINPRESS

MAINPRESS

MAINPRESS je alternatívny systém potrubia a tvaroviek pre rozvody kúrenia a vody s radiálnym lisovaním prostredníctvom tvaroviek s tesniacimi o-krúžkami a s použitím náradia s čelistami typu U-Kontur. Viacvrstvové plastohliníkové potrubie s kyslíkovou bariérou PE-RT/Alu/PE-RT je v ponuke s priemery 16 – 63 mm. Inštalácia je rýchla a jednoduchá, s možnosťou pred izolovaného potrubia a využití ochranného potrubia, sanitárnych prvkov a širokého sortimentu príslušenstva, pripojenia otopných telies a špičkového ručného i elektrického lisovacieho náradia.

MAINSTEEL

MAINSTEEL

Lisovací systém MAINSTEEL z pozinkovanej uhlíkovej oceli je komplexným a nákladovo efektívnym riešením pre rozvody
kúrenia, chladenie, stlačeného vzduchu, požiarnej vody, olejového hospodárstva alebo solárneho ohrevu v obytných a komerčných objektoch i priemyslových prevádzkach. Inštalácia s pomocou profesionálneho náradia je extrémne rýchla a jednoduchá. Rozmanitosť inštalácií podtrhuje rozsah dimenzií od 12 do 108 mm a široká ponuka lisovacích tvaroviek a príslušenstva.

MAINOX

MAINOX

Lisovací systém MAINOX z ušľachtilej nerezovej ocele je vhodný najmä pre rozvody pitnej vody, vykurovanie, chladenie, stlačených plynov, solárneho ohrevu a agresivnejších kvapalin v tažkom priemysle. Potrubie v dimenziách od 15 do 108 mm je v dvoch špecifikáciách WST 1.4521 a WST 1.4401 s odlišným obsahom titanu, variabilita lisovacích tvaroviek a príslušenstva špičkové akosti je rovnako široká.

MAINPOWER

MAINPOWER

MAINPOWER je stavebnicový systém odhlučnených domových odpadov s jednoduchým násuvacím spôsobom spojovania prvkov a rúr. Rúry a spojovacie tvarovky sú trojvrstvové, koextrudované z kopolymerov PP zo zosilnenou vnútornou vrstvou a vyznačujú se vynikajúcimi hlukovo-izolačnými vlastnosťami, záťažovou odolnosťou a nárazuvzdornosťou. Pre vyšší komfort obyvateľov je vhodný najmä pre vyššie bytové a kancelárske jednotky. V ponuke je dimenzia rúr a tvaroviek od DN 32 do DN 150.

MAINAIR

MAINAIR

Paleta skupiny produktov MAINAIR zahrnuje ventilačnú techniku a vzduchotechnické prvky od vzduchotechnických jednotiek, ventilátorov a tepelných vzduchových výmenníkov po špičkové vzduchovodné potrubie s antimikrobiálnou ochranou. Dodávame kompletné modulárne systémy, ktoré ponúkajú širokú variabilitu aplikácie a výkonov pre individuálne potreby rôznych objektov. Materiálové vlastnosti zaručujú bezproblémovú prevádzku a dlhodobú životnosť zariadení. Vysoké kvality klimatu v obývaných objektoch pri nízke energetické náročnosti je dosiahnuté prostredníctvom riadeného vetrania a rekuperácie tepla.

MAINCON

MAINCON

Elektroinštalačné vlnité ochranné potrubí MAINCON z polyolefinov pre najrôznejšie použitie. Špeciálnym zložením materiálov sú modifikované vlastnosti potrubia. V ponuke sú bez halogénové a nehorľavé potrubie a potrubie pre rôzne stupne záťaže a hrubosti zásypu. Potrubí s hladkou vnútornou vrstvou uľahčuje preťahovanie kábelov. Potrubí s menovitým priemerom od 16 do 63.