Výsuvné rozstrekovače rozprašovacie

Adj Patt 42 In. Hard Top(r) Spring-Loaded Pop-Up Head with Adjustable Nozzle

Hlavný rozdiel oproti rotačným rozstrekovačom spočíva v tom, že rozprašovacie rozstrekovače rovnomerne zavlažujú stále rovnaké miesto – nedochádza k rotačnému pohybu. Tým sa dosahujú intenzívne zavlažovanie – doba zavlažovania je v minutách.

  • výška výsuvníka je od 5-30 cm
  • výmenné trisky s pevnou alebo nastaviteľnou výsečou od 25-360 stupňov
  • dostrek podľa typu trisky od 0,6 – 5,2 metrov
  • vzdialenosť rozstrekovačov od seba = polomer dostreku
  • súčasťou je i filter proti drobným nečistotám

• dodávaný s otočnou čistiacou tryskou
• výška nad zemou po vysunutí – 5, 10, 15, 30 cm
• výška bez vysunutého výsuvníku 10, 15, 24, 41 cm
• použiteľné pre všetky typy trysiek

 

 

4

 

 

 

 

 

Comments are closed.