Kvapková závlaha

Kvapková závlaha je určená na cielené zavlažovanie konkretných objektov. Či úž sú to stromy, kríky alebo nádoby s kvetinami. Praktické je jej využitie v skleníkoch, kde dochádza k zavlažovaniu konkrétnych plodín. Veľkou výhodou je nižšia spotreba vody oproti konvenčným zavlažovacím systémom.

Ku kvapkovej závlahe sa používajú špeciálne kvapkacie hadice umiestnené okolo rastlín. V týchto hadiciach sú umiestnené kvapkovače, ktoré majú medzi sebou rovnakú vzdialenosť. Vytekajúca voda z kvapkovača zavlažuje príslušné rastliny.

S jedným kvapkovačom v kvapkacej hadici pretečie od 2 do 3 litrov vody za hodinu. Zvyčajný priemer týchto hadíc je 16mm a pracovný tlak v nich je 1 – 2 baru.

 

Comments are closed.