Chlór

Pite zdravú vodu bez chlóru.

Je chlór vo vode zdravotné nezávadný?

Minimálne v pitnej vode nie, keďže  nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktoré ustanovuje  požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, určuje hraničnú hodnotu obsahu voľného chlóru na 0,3 mg/l. Nariadenie je harmonizované s požiadavkami európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu. Pre zachovanie bakteriologickej nezávadnosti vody pridávajú vodárenské spoločnosti na úpravni vody a na rôznych úsekoch distribučnej siete priemerne 0,1 až 0,2 miligramu chlóru na jeden liter vody. Vo všeobecnosti sa teda hovorí, že v malých dávkach je chlór zdravotne nezávadný a do pitnej vody sa pridáva, aby sa zabránilo kontaminácií vody počas jej prepravy vo vodovode k spotrebiteľovi. Takže vo vode nie je preto, lebo je tam potrebný, ale preto, aby sa voda počas prepravy nekontaminovala.

Aké riziká prináša pitie chlórovanej vody?

Existuje množstvo štúdií, ktoré poukazujú na súvislosť medzi pitím chlórovanej vody a zvýšením výskytom rôznych ochorení. Hovorí sa o zvýšenom riziku rakoviny pečene, hrubého čreva, konečníka, ľadvín a močového mechúra. Na jednej strane chlórovanie vody oslobodilo civilizáciu od neustáleho nebezpečia epidémií spôsobených používaním vody, na druhej strane v polovici 70. rokov minulého storočia vedci zistili, že chlórovaním vody môžu vo vode vzniknúť karcinogénne látky. Dokazuje to vyšší výskyt rakoviny hrtanu, prsníka a Hodkinovho lymfómu u ľudí, ktorí pijú povrchovú chlórovanú vodu. Chlór zapríčiňuje aj vznik aterosklerózy, infarktu myokardu a mozgových príhod. Vedci poukazujú na chlór ako možnú príčinu neplodnosti. Joseph M. Price už dlhodobo poukazuje na to, že nie cholesterol v našej strave ale chlór v pitnej vode je hlavnou príčinou kornatenia ciev.

A čo sprchovanie v chlórovej vode?

Určite aj z Vášho okolia poznáte ľudí s citlivou pokožkou, ktorý sú alergický na chlórovanú vodu. Je tiež všeobecne známe, že chlórovaná voda vysušuje pokožku. Možno však už neviete, že pri sprchovaní dochádza k uvoľňovaniu chlóru, ktorý následne vdychujete a tým sa potenciálne vystavujete rizikám.

Prečo sa vlastne chlór nachádza vo vode?

Chlór predstavuje  účinný zabijak cholery, rôznych baktérií, epidémií a vírusov.Chlór je lacný, ľahko dostupný a dezinfekcia prostredníctvom neho je účinná Alternatívne spôsoby dezinfekcie pitnej vody sú oveľa nákladnejšie a preto sa v zvýšenej miere nevyužívajú. Limity na používanie chlóru pri dezinfekcii vody stanovila a stanovuje Svetová zdravotnícka organizácia. Limity, ktoré táto organizácia nastavila, by podľa jej zistení nemali predstavovať pre ľudí zvýšené zdravotné riziko. LENŽE – Svetová zdravotnícka organizácia  nikdy netvrdila, že chlórom dezinfikovaná pitná voda z vodovodu je zároveň aj zdraviu prospešná.
Záver:
Je možné, že sa štúdie, ktoré poukazujú na nepriaznivé účinky chlóru sú len z časti pravdivé. Pokiaľ sa však stotožníme s myšlienkou, že chlór slúži len na zabránenie kontaminovaniu vody počas jej prepravy  a teda už pri samotnom sprchovaní a pití vody nie je potrebný, dôjdeme k nasledovnému záveru:  Chlór predstavuje potenciálne zdravotné riziko a preto nie je žiaduci v čase spotreby vody. Ak ste prišli tiež k rovnakému záveru, zostáva sa už len zamyslieť ako chlór pred spotrebou z vody dostať. Riešenie nie je ani zložité a ani nákladné a pri vyššie spomenutých zdravotných rizikách je to investícia do zdravia Vás a Vašej rodiny. Pokiaľ sa teda rozhodnete neignorovať toto riziko, radi Vám nainštalujeme vhodný filter do Vašej domácnosti.

P.S.: Tento článok nie je zameraný proti vodárenským spoločnostiam ani proti používaniu vody z verejného vodovodu. Jeho cieľom je poukázať, že jednoduchým riešením je možné eliminovať riziko trvalého poškodenia zdravia vplyvom chlóru nachádzajúcom sa vo vode.

viac o filtroch nájdete tu: http://aquatika.sk/predmet-cinnost/vodne-filtre-pre-domacnosti/

 

 Späť na filtre.

 

 

Comments are closed.