Archive for Nezaradené

Trysky

Veľmi dôležitou súčasťou každého rozprašovača sú trysky.

Sú trysky s pevnou resp. voliteľnou výsečov. Z nášho pohľadu sú ideálne tie s voliteľnou výsečov nakoľko umožňujú nastaviť v určitom rozmedzí podľa požiadaviek.

Čo je dôležité si pri výbere trysky všimnúť:

 • dostrek
 • výseč nastaviteľné v rozmedzí stupňov
 • vzostup
 • pracovný tlak
 • spotreba vody
 • závit (z dôvodu kompatibility s výsuvným roztrekovačov)

Pozrime si tieto parametre na konkrétnom prípade.

Tryska Orbit 5400 hnedá

 • dostrek 2,1-2,7 m
 • vzostup 28 stupňov
 • prevádzkový tlak 1,4-2,8 baru
 • spotreba vody od 0,6 až po 11,1 l/min
 • výseč 28-360 stupňov

To sú tzv. hraničné hodnoty v medziach, ktorých sa pohybujeme. To znamená, že pri 360 stupňovej výseči máme takéto parametre pri tlaku vody 2,8 barov – 2,7 m dostrek a spotrebu vody 11,1 l za minútu. Pokiaľ však máme v rozvode tlak len 1,4 baru tak potom sa hodnoty zmenia na 1,4 baru – 2,1 m – 5,1 l za minútu. Takže pozor, čím vyšší tlak (vrámci povoleného rozmedzia) – tým vyšší dostrek ale i väčšia spotreba. Spotrebu vody môžno regulovať aj veľkosťou výseče.

Uvedeného hodnoty trysiek sú dôležité pri návrh zavlažovacieho systému. Pri určitom tlaku a výdatnosti zdroja vody môžme na jednu vetvu osadiť len obmedzené množstvo trysiek, ktorých parametre vyberáme z ohľadom na ich konkrétne parametre. U väčšiny trysiek je možné znížiť dostrek o 20-25% prostredníctvom šróbu.

Vďaka kompatibilite využívame okrem trysiek od Orbitu aj trysky iných výrobcov (Rainbird, Hunter, K – rain).

Samostatnú kategóriu tvoria MP rotator od Huntra a R-VAN od Rain Bird

Ich jednoznačnou výhodou je nižšia potreba vody oproti klasickej rozprašovacej tryske, samozrejme o to dlhšie musí byť zavlažovač v prevádzke. Ich použitím sa šetrí materiál (menej vetiev) – vhodné pri slabej výdatnosti vodného zdroja. Ako pracujú si môžte pozrieť na tomto videu.

MP Rotator

 R-VAN