Návrh, inštalácia a údržba zavlažovacieho systému.

Pokiaľ ste sa už rozhodli, že si zakúpite automatizovaný závlahový systém radi Vám poradíme tie najdôležitejšie veci, ktoré by ste o AZS mali vedieť už pred jeho kúpou.

Správne navrhnutý a nainštalovaný zavlažovací systém je základom budúcej spokojnosti a preto je potrebné venovať jeho výberu a inštalácií veľkú pozornosť. Samozrejme môžete tiež využiť služby spoločností zaoberajúcimi sa predajom, inštaláciou a údržbou týchto systémov, medzi ktoré patrí aj naša spoločnosť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na postupnosť krokov, ktorých výsledkom by mal byť fungujúci automatizovaný zavlažovací systém.

 1. Návrh zavlažovacieho systému.

Veľa ľudí sa domnieva, že stačí zájsť do vhodného obchodu, nakúpiť si potrebné zariadenia a potom si AZS svojpomocne nainštalovať. Takýto postup je možný, ale vyžaduje určité skúsenosti, ktoré, ruku na srdce, majú len ľudia z fachu. Pre tých ostatných sa poväčšine zostáva obrátiť sa na firmy zaoberajúce návrhom a inštaláciou AZS. K vypracovanie samotného návrhu je potrebné získať vstupné údaje pozostávajúce s týchto skutočností.

 • zdroj vody

Asi je každému jasné, že bez vody niet čím zavlažovať. Vo všeobecnosti môžme konštatovať, že v našich podmienkach sa využívajú dva hlavné zdroje vody. Tým prvým je tlakový rozvod pitnej vody (verejný, obecný vodovod) a tým druhým je vlastný zdroj (studňa, rezervoár). V nadväznosti na zdroj vody nás zaujíma kapacita a tlak. Optimálny vstupný tlak sa pohybuje na úrovni 4,5-5,5 baru pri prietoku 40-60 l/s. Pre zavlažovanie trávnika o výbere 500 m2 potrebujeme cca 1,5-2 m3 vody.

 • veľkosť a členitosť zavlažovanej plochy

 Určite nikto z Vás nepochybuje o tom, že rozdielna výmera záhrady si vyžaduje rozdielny vzor uloženia jednotlivých systémov zavlažovania. Do návrhu sa výrazne premieta i výškové členenie záhrady nakoľko ovplyvňuje tlakové pomery. 1 meter prevýšenia znamená pokles tlaku spravidla o 0,1 baru.

 • rozmanitosť rastlinného spoločenstva, ktoré majú byť zavlažované.

Je rozdiel či budeme zavlažovať len trávnik, alebo aj stromy a kríky, prípadne zeleninu. Je to dané tým, že jednak majú rozdielnu potrebu vody a tiež vyžadujú inú techniku zavlažovania, aby napr. nedochádzalo k poškodzovaniu samotných rastlín prúdom vody. V závislosti od druhu porastu použijeme rotačné, rozprašovacie rozstrekovače alebo kvapkovú závlahu.

 1. Inštalácia AZS

Tak ako pri návrhu aj tu si inštaláciu AZS môžme zabezpečiť svojpomocne, alebo využijeme služieb napr. spoločnosti Aquatika. Dodržať treba tieto hlavné zásady:

 • Tlak vody na vstupe do AZS by mal byť v rozmedzí 4,5 – 5,5 barov.
 • Požadovaný vnútorný priemer potrubia na zdroji vody a priemer hlavného zavlažovacieho potrubia v systéme pre bežné záhrady je 32 mm pri prietoku 40-80 l/s.
 • Celková potreba vody v l/min pri všetkých rozstrekovačoch celkom v jednej vetve nesmie prekročiť množstvo vody v l/min, ktoré je k dispozícií zo zdroja.
 • Rozstrekovače sa musia prekrývať, aby sa dosiahlo optimálne zavlažovanie a taktiež rovnomerné rozdelenie závlah.
 • Držte sa zásady, že rozstrekovače majú byť v samostatnej vetve a rozprašovače tiež v samostatnej – nie je dobré ich kombinovať v jednej vetve.
 • Ak je to možné systém navrhujte tak, aby sa dosiahli čo najkratšie vetvy – znížia sa tak tlakové straty.
 • Vyššie uvedené zásady si porovnajte s požiadavkami Vami inštalovaného AZS nakoľko sa požiadavky môžu líšiť.
 1. Údržba AZS

Pokiaľ ste sa dostali až k tomuto bodu, gratulujeme Vám. Každopádne Vás musíme upozorniť, že ako každé zariadenie aj AZS si vyžaduje údržbu.

Automatický zavlažovací systém je nenáročný na údržbu a prakticky bezporuchový. K poškodzovaniu komponentov systému dochádza prevažne mechanicky pri prácach v záhrade – nie pri samotnom fungovaní systému. Z tohto dôvodu im venujte zvýšenú pozornosť a tiež pozor na Vašich štvornohých miláčikov, ktorí môžu AZS poškodiť.

Údržba je jednoduchá a spočíva vo výmene batérií, kontrole filtra a zazimovaní zariadenia. Zazimovanie spočíva vo vypustení vody zo systému. To sa prevádza vzduchovým kompresorom. V ďalšom článku Vás oboznámi s našou ponukou AZS.

 

Nikdy nezabudnite, že od kvality údržby závisí životnosť AZS.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.