Náhradné vložky do filtrov

UPOZORNENIE, CENY VLOžIEK SÚ ORIENTAČNÉ NAKOĽKO SA MôžU  MENIŤ POČAS ROKA.

Vložka "mechanická" RL-MIGNON-SX (50 mcr)Cena: €4.73

Zobraziť veľký obrázok

Vložka „mechanická“ RL-MIGNON-SX (50 mcr)

 

Preplachovateľná, tzn. znovupoužiteľná vložka na zachytenie mechanických nečistôt väčších ako 50mcr sa používa ako prvá a základná ochrana vodovodného systému a všetkých pripojených spotrebičov .

V prípade väčšieho znečistenia, alebo väčších nárokov na kvalitu čistenia doporučujeme nainštalovať filter filter ATLAS DUPLEX s druhou mechanickou vložkou (50, 25, alebo 5 mcr).

Montáž : 
– do potrubia na hlavný prívod vody
– pred alebo za čerpadlo
– kdekoľvek, kde je potrebná filtrácia čiastočiek >50 mcr

Vložka "chlór" LA-5-SX-TSCena: €4.24

Zobraziť veľký obrázok

Vložka „chlór“ LA-5-SX-TS

 

Vložka eliminuje nežiadúci zápach a chuť vody zapríčinenej chlórom a inými organickými látkami, odstránenie pesticídov, insekticídov, chlórových rozpúšťadiel

Domáce použitie : dôkladné ošetrenie vody od chlóru. Vhodné nielen na pitie a varenie, ale aj sprchovanie a kúpanie.

Technické použitie : ošetrenie od chlóru v potravinárskom, chemickom a farmaceutickom priemysle, predošetrenie jed notiek s reverznou osmózou.

Priemerná životnosť :    5 mesiacov
Údržba :                             žiadna.
Pozn.:                                 Použiť mechanický pred-filter na ochranu vložky

PRACOVNÉ PODMIENKY FILTRA :
Max. pracovná teplota :        45°C

POPIS FILTRA :
Netoxické materiály vhodné pre pitnú vodu.
Nádoba :  polystyrén
Koncová hlava a mriežka: polystyrén
Ploché tesnenie :  PVC
Zadržiavacia pena :  polyuretán.
Filtračný materiál :  granulát s aktívnym uhlím s kokosovou vrstvou

UPOZORNENIE :
Pred prvým použitím filtra s·touto vložkou doporučujeme filtračnú vložku „LA“ prepláchnúť cca 3 až 5 l vody a·túto vodu nechať vytiecť do odtoku. Pri tomto preplachnutí môže dôjsť k·vyplaveniu drobných častíc aktívneho uhlia, ktoré sa vytvorili rozdrobením náplne pri preprave. Tento jav je len jednorázový a·v·budúcnosti už nenastane. Vložka bude naďalej plniť spoľahlivo svoju funkciu.

Vložka "dusičnany" QA-10-AF-SX-TSCena: €23.51
Zobraziť veľký obrázok

Vložka „dusičnany“ QA-10-AF-SX-TS

 

Filtračná vložka s vysoko účinnou aniónovou živicou na redukciu dusičnanov v malých domácich a priemyselných zariadeniach.Domáce použitie :          produkcia pitnej vody s redukciou dusičnanov na koncentráciu pod 10 mg/l,
so súladom so smernicou Svetovej zdravotníckej organizácie.
Technické použitie :      ochrana jednotiek s reverznou osmózou.
Priemerná životnosť :   viď. tabuľka, str. 26Údržba : žiadna.

Pozn.: Doporučujeme mechanický predfilter na ochranu vložky.

PRACOVNÉ PODMIENKY
Max. pracovná teplota :               45°C
Max. koncentrácia NaNO3 :       200 ppm
Max. koncentrácia SO4 :            200 – 300 ppm

POPIS :
Netoxické materiály vhodné pre pitnú vodu.
Nádoba :·                                  polystyrén
Koncová hlava a·mriežka :·   polystyrén
Ploché tesnenie :·                  PVC
Zadržiavacia špongia :          polyuretán
Ošetrujúci materiál :              silne aniónová živica odstraňujúca dusičnany.

Vložka "vodný kameň" HA-MIGNON-SX (nie na pitnú vodu!)Cena: €5.00

Zobraziť veľký obrázok

 Vložka „vodný kameň“ HA-MIGNON-SX (nie na pitnú vodu!)

Vložka je určená na ochranu proti vodnému kameňu a korózii pre domáce aj priemyselné inštalácie.

POZOR : Tieto vložky sú vhodné pre pitnú vodu LEN pri použití filtra DOSAPROP.

Domáce použitie : ochrana vodovodných rúrok, batérií, spŕch, práčok, boilerov.
Technické použitie : ochrana vykurovacích systémov, výmenníkov tepla, jednotiek reverznej osmózy, ochrana systémov priemyselných vôd a iných inštalácií.
Priemerná životnosť : okolo 6 mesiacov.
Údržba : žiadna.
Pozn.: Doporučujem použiť mechanický pred-filter na ochranu vložky.PRACOVNÉ PODMIENKY VLOŽKY :
Ošetrujúci materiál: kryštály s polyfosfátmi sodíka.
Max. pracovná teplota :   35°C
Max. tvrdosť :   50°F  (500 ppmCaCO3 )
Pozn.: ošetrovaná voda môže byť zohriata na 75°- 80°C, pri zvyšovaní teploty polyfosfát postupne stráca efektivitu filtrovania.

 

Vložka "železo" QA-10-CF-SX-TSCena: €9.16
Zobraziť veľký obrázok

Vložka „železo“ QA-10-CF-SX-TS

Vložka "baktérie" CA 10 SE SX - 0,3 mcrCena: €30.06
Zobraziť veľký obrázok

Vložka „baktérie“ CA 10 SE SX – 0,3 mcr

 Životnosť filtračnej vložky

Životnosť nami ponúkaných filtrov závisí od intenzity použitia – to znamená od množstva vody, ktorá nimi pretečie a zároveň od jej znečistenia. Každopádne všeobecne môžme odporučiť nasledovné:

1.)  Mechanická vložka :  nečistoty sa zachytávajú na vonkajšom okraji vložky a je teda pomerne jednoduchou vizuálnou kontrolou zistiteľné, kedy je už vložka zanesená – je totiž úplne čierna. Druhým exaktným dôkazom je tlak vody za filtrom. Pri zanesenej vložke klesá priamo úmerne jej znečisteniu a jasne vám povie, kedy je potrebné vložku vymeniť, alebo aspoň prepláchnuť.

 2.) chlórová vložka : nedá sa jasne povedať, kedy je ten správny čas na výmenu vložky. Existuje doporučenie výrobcu ju vymeniť :

  • po 6-tich mesiacoch v prípade inštalovania do hlavného prívodu vody do domu,
  • po 12-tich mesiacoch v prípade inštalovania lokálne, alebo
  • po pretečení cca 15 000 l vody.

Všetky tieto údaje platia pre 10“ vložku. Po tomto čase už klesá účinnosť na menej ako 50 % a nemá zmysel ju už ďalej používať. Nezabudnite však, že chlór a jeho zlúčeniny môžu pôsobiť na váš organizmus karcinogénne.

 3.) dusičnanová vložka : pri odstraňovaní tohto najnáročnejšieho a jedného z najnebezpečnejšieho znečistenia vody výrobca filtračného média stanovil množstvo vyčistenej vody vzhľadom na koncentráciu NaNO3 (platí pre 10“ vložku“) nasledovne :

NaNO3             množstvo vyčistenej vody

10 ppm            >1000 l

20 ppm            720 l

30 ppm            550 l

40 ppm            430 l

50 ppm            330 l

60 ppm            260 l

70 ppm            230 l

80 ppm            200 l

90 ppm            180 l

100 ppm           160 l

110 ppm           140 l

120 ppm           130 l

 Nezabudnite, že limit pre pitnú vodu je 50 ppm NaNO3, táto hodnota ale platí pre dospelú a hlavne zdravú osobu.

V prípade že sa jedná o dieťa prípadne staršieho človeka je veľmi vhodné začať  filtrovať vodu už pri koncentrácii nad 20 ppm NaNO3.

Ak máte doma dieťa do 3 rokov nemala by byť vo vode nameraná žiadna hodnota NaNO3!

 4.) bakteriologická vložka : zachytáva najťažšie filtrovateľné súčasti vody ako sú pesticídy, insekticídy, e-coli baktérie, niektoré ťažké kovy… Z tohto dôvodu je jej filtračná plocha veľmi hustá (0.3 až 0.45 mcr) a filter s touto vložkou sa používa len lokálne(vysoký pokles tlaku). Doba výmeny je výrobcom doporučená na 6 až 12 mesiacov, závisí od stupňa bakteriologického znečistenia. Každopádne doporučujeme v prvých rokoch používania vykonať opakovane rozbor vody pre overenie funkčnosti filtračnej vložky v daných podmienkach.

 5.) vodný kameň : nedá sa jasne povedať, kedy je ten správny čas na výmenu vložky. Existuje doporučenie výrobcu ju vymeniť :

  • po 6-tich mesiacoch v prípade inštalovania do hlavného prívodu vody do domu,
  • po 12-tich mesiacoch v prípade inštalovania lokálne.

Comments are closed.