Metódy zavlažovania

Závlahy sa dajú rozdeľovať podľa viacerých hľadísk.Najčastejšie je podľa účelu ku ktorému slúžia a podľa spôsobu dopravy k rastlinám.

Závlahy podľa účelu:
 • závlahy dopĺňajúce – doplňujú vlahový nedostatok v pôde podľa potrieb pestovaných rastlín v závislosti od potreby
 • závlahy hnojivé – okrem doplnenia vlahového nedostatku dodávajú pôde živiny
 • závlahy zvláštne – mimo doplnenia vlahového nedostatku sledujú dodatočný účel ako zbavenie pôdy škodcov a plevelu (dezinfekčná), vyplavenie škodlivých solí (premývacia), ohrievanie pôdy (proti mrazová)

Závlahy podľa spôsobu dopravy k rastlinám:

 • zavlažovanie brázdami
 • zátopové zavlažovanie
 • závlahy postrekom
 • podpovrchové závlahy
 • lokalizované zavlahy
  • kvapkové
  • bodové
  • mikro-postrekom

Zavlažovanie brázdami a zátopové zavlažovanie patria medzi gravitačné zavlažovanie používané hlavne v minulosti, ktoré sa tiež spoločne nazýva povodňové. Systém spočíval v privedení vody gravitačne do brázd resp. na pole a reguláciu jej hladiny prostredníctvom hrádzky zo zeminy. Tento systém sa ešte v súčasnosti používa hlavne pri ryžových poliach.V našich podmienkach sa tieto systémy zavlažovania nevyužívajú.

Ostatné systémy zavlažovania sú založené na tlakovom rozvode vody prostredníctvom potrubia uložené či už na povrchu alebo pod zemou. Tieto systémy zavlažovania si vyžadujú vodu zbavenú nečistôt, aby nedochádzalo k poškodzovaniu systému. Základné zásady pri budovaní a údržbe zavlažovacích systémov si povie v nasledujúcom článku.

Návrh, inštalácia a údržba zavlažovacieho systému.

 

 

Comments are closed.