Archive for 28. júla 2012

Základný zavlažovací systém

Tento systém môžme nazvať aj jednoduchým. Používa sa vtedy, keď je zavlažovaná plocha malá – stačí jedna zavlažovacia vetva resp. chceme zautomatizovať zavlažovanie len nejakej konkrétnej časti záhrady – napr. pred-záhradku. V podstate ide o zjednodušenú verziu profesionálneho systému, ktorú odporúčame tým, ktorí by AZS vyskúšali, ale  nechcú investovať do profesionálneho systému pokým sa nepresvedčia o výhodách AZS.

 • hadicový zavlažovací systém

Základom tohto systému je časovač, ktorý sa na jednom konci pripojí na potrubný rozvod vody a na druhý koniec sa pripojí hadica s nadzemným rozstrekovačom alebo kvapková hadica s kvapkovačmi. Pozrite si toto video, aby ste si urobili predstavu.

http://www.youtube.com/watch?v=ktGdeXWEMA0&feature=player_detailpage   Príslušenstvo tvorí: – riadiaca jednotka (mechanická resp. batériová digitálna)   Mechanical Hose Faucet Timer

Mechanická časovač pracujúci bez bateriek na princípu časovača vajíčok (natiahneš na požadovanú dobu závlahy a zavlažovanie sa automaticky po uplynutí nastaveného času ukončí) Nevýhodou je, že nie je možné nastaviť opakovanie. Pre každé spustenie treba opätovne nastaviť čas zavlažovania.

  431693.jpg Digitálna ovládacia jednotka AMICO na 3/4″ kohútik. Je to batériová jednotka na 9 V s týždenným programom. Možnosti nastavenia – 4 štartovacie časy, týždenný program, dĺžka závlahy od 1 min do 12 hodín, voľba závlahových dní, možnosť manuálneho spustenia, indikácia vybitej batérie. Jednoduchá inštalácia a programovanie. Vstup 3/4 vnútorný závit, výstup 3/4 vonkajší závit. Obsahuje filter proti nečistotám.

2-Dial Digital Hose Faucet Timer

Orbit Sunmate – 62 eur s DPH

Digitálna batériová riadiaca jednotka od Orbitu umožňuje nastaviť čas zavlažovania a následné opakovanie v intervele (raz, každé 2,4,8, 12 hodín, denne, obdeň, tretí deň, štvrtý, raz za týždeň) pričom dĺžka doby zavlažovania je  2,5,10,15,30,90 až 120 minúť. Pripojenie je 3/4 a je napájaná 3ks AA baterkami.

431691.jpg

Batériová ovládacia jednotka HUNTER NODE – 100 vrátanie cievky 9 V DC, pre ovládanie 1 sekcie. Možnosť 9 zavlažovacích cyklov za deň, nastavenie dĺžky závlahy od 1 min. do 4 hod., možnosť manuálneho ovládania ON, OFF. Je možné ho pripojiť k ľubovolnému elektromagnetickému ventilu Hunter, taktiež možné pripojiť ľubovolný typ čidla (zrážkové, veterné, teplotné) 7 – denný závlahový kalendár s dennou voľbou alebo interval 1 až 31 dní s možnosťou prestávky 1 – 7dní.

43050102.jpg

Riadiaca jednotka RAIN BIRD WP1 – 1 sekcia – batériová – vodotesná jednotka pre závlahy obytných domov a verejných priestranstiev, kde nie je elektrická energia. Napájaná je 2 x 9 V batériou. 5 tlačidlová klávesnica. Možnosť namontovať čidlo zrážok. Pracuje s 9 V cievkami. 2 nezávislé programy. 8 štartovacích časov na program. 365 dňový kalendár. Doba závlahy: 1 min – 4 h v minútových intervaloch. Kompatibilná s 9V elektroventilmi RainBird

Cena 135 eur s dph už s aj s elektroventilom

Nadzemný úderový rozstrekovač

– Vonkajší ventil ¾“ – Profi prevedenie – Nastaviteľný dostrek 10 – 15 m – Spotreba vody 13-45 l/min – Tlak vody 2-5 barov – 2 trysky 4,8mm a 2,4mm na jednom rozstrekovači – Nerezové prevedenie sediel a pružín


– Vonkajší ventil ½“ – Nastaviteľný dostrek 5 – 10 m – Spotreba vody 5 – 12 l/min – Tlak vody 2,5 – 4,5 barov


– plastový vozí – bodec pre nadzemný rozstrekovač – Horný vonkajší závit ¾“ – Spodná prípojka na hadicu ¾“ – Kovové prevedenie (žiarové zinkovanie) – Stredná zvislá časť stojanu je teleskopická – Výška stojanu v rozloženom stave: 100 cm – Dĺžka nohy: 80 cm – Dĺžka zvislej trubky: 50 cm – teleskopický stojan

Návrh, inštalácia a údržba zavlažovacieho systému.

Pokiaľ ste sa už rozhodli, že si zakúpite automatizovaný závlahový systém radi Vám poradíme tie najdôležitejšie veci, ktoré by ste o AZS mali vedieť už pred jeho kúpou.

Správne navrhnutý a nainštalovaný zavlažovací systém je základom budúcej spokojnosti a preto je potrebné venovať jeho výberu a inštalácií veľkú pozornosť. Samozrejme môžete tiež využiť služby spoločností zaoberajúcimi sa predajom, inštaláciou a údržbou týchto systémov, medzi ktoré patrí aj naša spoločnosť. Poďme sa teda bližšie pozrieť na postupnosť krokov, ktorých výsledkom by mal byť fungujúci automatizovaný zavlažovací systém.

 1. Návrh zavlažovacieho systému.

Veľa ľudí sa domnieva, že stačí zájsť do vhodného obchodu, nakúpiť si potrebné zariadenia a potom si AZS svojpomocne nainštalovať. Takýto postup je možný, ale vyžaduje určité skúsenosti, ktoré, ruku na srdce, majú len ľudia z fachu. Pre tých ostatných sa poväčšine zostáva obrátiť sa na firmy zaoberajúce návrhom a inštaláciou AZS. K vypracovanie samotného návrhu je potrebné získať vstupné údaje pozostávajúce s týchto skutočností.

 • zdroj vody

Asi je každému jasné, že bez vody niet čím zavlažovať. Vo všeobecnosti môžme konštatovať, že v našich podmienkach sa využívajú dva hlavné zdroje vody. Tým prvým je tlakový rozvod pitnej vody (verejný, obecný vodovod) a tým druhým je vlastný zdroj (studňa, rezervoár). V nadväznosti na zdroj vody nás zaujíma kapacita a tlak. Optimálny vstupný tlak sa pohybuje na úrovni 4,5-5,5 baru pri prietoku 40-60 l/s. Pre zavlažovanie trávnika o výbere 500 m2 potrebujeme cca 1,5-2 m3 vody.

 • veľkosť a členitosť zavlažovanej plochy

 Určite nikto z Vás nepochybuje o tom, že rozdielna výmera záhrady si vyžaduje rozdielny vzor uloženia jednotlivých systémov zavlažovania. Do návrhu sa výrazne premieta i výškové členenie záhrady nakoľko ovplyvňuje tlakové pomery. 1 meter prevýšenia znamená pokles tlaku spravidla o 0,1 baru.

 • rozmanitosť rastlinného spoločenstva, ktoré majú byť zavlažované.

Je rozdiel či budeme zavlažovať len trávnik, alebo aj stromy a kríky, prípadne zeleninu. Je to dané tým, že jednak majú rozdielnu potrebu vody a tiež vyžadujú inú techniku zavlažovania, aby napr. nedochádzalo k poškodzovaniu samotných rastlín prúdom vody. V závislosti od druhu porastu použijeme rotačné, rozprašovacie rozstrekovače alebo kvapkovú závlahu.

 1. Inštalácia AZS

Tak ako pri návrhu aj tu si inštaláciu AZS môžme zabezpečiť svojpomocne, alebo využijeme služieb napr. spoločnosti Aquatika. Dodržať treba tieto hlavné zásady:

 • Tlak vody na vstupe do AZS by mal byť v rozmedzí 4,5 – 5,5 barov.
 • Požadovaný vnútorný priemer potrubia na zdroji vody a priemer hlavného zavlažovacieho potrubia v systéme pre bežné záhrady je 32 mm pri prietoku 40-80 l/s.
 • Celková potreba vody v l/min pri všetkých rozstrekovačoch celkom v jednej vetve nesmie prekročiť množstvo vody v l/min, ktoré je k dispozícií zo zdroja.
 • Rozstrekovače sa musia prekrývať, aby sa dosiahlo optimálne zavlažovanie a taktiež rovnomerné rozdelenie závlah.
 • Držte sa zásady, že rozstrekovače majú byť v samostatnej vetve a rozprašovače tiež v samostatnej – nie je dobré ich kombinovať v jednej vetve.
 • Ak je to možné systém navrhujte tak, aby sa dosiahli čo najkratšie vetvy – znížia sa tak tlakové straty.
 • Vyššie uvedené zásady si porovnajte s požiadavkami Vami inštalovaného AZS nakoľko sa požiadavky môžu líšiť.
 1. Údržba AZS

Pokiaľ ste sa dostali až k tomuto bodu, gratulujeme Vám. Každopádne Vás musíme upozorniť, že ako každé zariadenie aj AZS si vyžaduje údržbu.

Automatický zavlažovací systém je nenáročný na údržbu a prakticky bezporuchový. K poškodzovaniu komponentov systému dochádza prevažne mechanicky pri prácach v záhrade – nie pri samotnom fungovaní systému. Z tohto dôvodu im venujte zvýšenú pozornosť a tiež pozor na Vašich štvornohých miláčikov, ktorí môžu AZS poškodiť.

Údržba je jednoduchá a spočíva vo výmene batérií, kontrole filtra a zazimovaní zariadenia. Zazimovanie spočíva vo vypustení vody zo systému. To sa prevádza vzduchovým kompresorom. V ďalšom článku Vás oboznámi s našou ponukou AZS.

 

Nikdy nezabudnite, že od kvality údržby závisí životnosť AZS.

 

 

 

 

 

 

FAQ – otázky a odpovede

 K odpovediam ohľadne automatizovaného zavlažovacieho systému sa dostanete po kliknutí na otázku. Opätovným kliknutím odpoveď schováte.

Záhradkári veľmi dobre vedia, že správne zavlažovanie počas sezóny je jedným z hlavných predpokladov dobrej úrody. Ak máte po krk večne zamotaných hadíc a dolámaných kvetov a až po zem vyťahané ruky od vedier s vodou, je načase uvažovať nad automatickým zavlažovacím systémom.

Cena sa odvíja od veľkosti AZS a náročnosti jeho osadenia. Ceny jednotlivých komponentov sú dostupné na základe dopytu a predbežnú kalkuláciu prác si je možné tiež spočítať prostredníctvom vyplnenia kalkulačnej tabuľky.

Je množstvo výhod, medzi hlavné patrí úspora ľudskej práce, rovnomerná závlaha, úspora vody a hlavne môžte ísť bezstarostne na dovolenku a nemusíte hľadať kto sa Vám postará o Vašu záhradu.
Medzi hlavné zdroje vody patrí verejný vodovod alebo studňa s čerpadlom. Samozrejme možno použiť retenčnú nádrž avšak s dostatočnou kapacitou, aby pokryla výkyvy potreby a prísunu vody.

Je niekoľko uznávaných výrobcov zavlažovacích systémov. Menovite Hunter, Rain Bird, Gardena.

Ako sa to vezme. V prípade objednania nášho zavlažovacieho systému máte zľavu 50% a ak si objednáte aj montáž, potom je zadarmo.

Údržba AZS by sa mala robiť pred začatím a po skončení sezóny. To je minimum.

Vo všeobecnosti skoro ráno alebo podvečer. Niektoré plodiny však nemajú radi zavlažovanie na noc.

Požiadavky na zdroj vody súvisia s veľkosťou záhrady a potrebou flóry. Vo všeobecnosti je potrebný zdroj o výkone cca 40-60 l/m.

Pokiaľ by ste mali vodu bez nečistôt, tak nie. V našich podmienkach sa však filter jednoznačne odporúča osadiť hneď za hlavným uzáverom. Dokonca samotné rozstrekovače majú vlastný mini filter – sitko.

Z akých komponentov pozostáva AZS?

Komponenty AZS sú popísane podrobnejšie tu:

Metódy zavlažovania

Závlahy sa dajú rozdeľovať podľa viacerých hľadísk.Najčastejšie je podľa účelu ku ktorému slúžia a podľa spôsobu dopravy k rastlinám.

Závlahy podľa účelu:
 • závlahy dopĺňajúce – doplňujú vlahový nedostatok v pôde podľa potrieb pestovaných rastlín v závislosti od potreby
 • závlahy hnojivé – okrem doplnenia vlahového nedostatku dodávajú pôde živiny
 • závlahy zvláštne – mimo doplnenia vlahového nedostatku sledujú dodatočný účel ako zbavenie pôdy škodcov a plevelu (dezinfekčná), vyplavenie škodlivých solí (premývacia), ohrievanie pôdy (proti mrazová)

Závlahy podľa spôsobu dopravy k rastlinám:

 • zavlažovanie brázdami
 • zátopové zavlažovanie
 • závlahy postrekom
 • podpovrchové závlahy
 • lokalizované zavlahy
  • kvapkové
  • bodové
  • mikro-postrekom

Zavlažovanie brázdami a zátopové zavlažovanie patria medzi gravitačné zavlažovanie používané hlavne v minulosti, ktoré sa tiež spoločne nazýva povodňové. Systém spočíval v privedení vody gravitačne do brázd resp. na pole a reguláciu jej hladiny prostredníctvom hrádzky zo zeminy. Tento systém sa ešte v súčasnosti používa hlavne pri ryžových poliach.V našich podmienkach sa tieto systémy zavlažovania nevyužívajú.

Ostatné systémy zavlažovania sú založené na tlakovom rozvode vody prostredníctvom potrubia uložené či už na povrchu alebo pod zemou. Tieto systémy zavlažovania si vyžadujú vodu zbavenú nečistôt, aby nedochádzalo k poškodzovaniu systému. Základné zásady pri budovaní a údržbe zavlažovacích systémov si povie v nasledujúcom článku.

Návrh, inštalácia a údržba zavlažovacieho systému.

 

 

Čo je zavlažovanie

Zavlažovanie je nahradenie alebo doplnenie dažďových zrážok vodou z iného zdroja za účelom pestovania plodín alebo rastlín.V dnešných dobe už aj na udržiavanie našich predzáhradok. Základným predpokladom úspešného zavlažovania je dostatočný zdroj vody.

Vodný zdroj pre zavlažovanie môže byť blízke alebo ďaleké jazero , rieka , prameň , zvodeň , studňa alebo snehová pokrývka . V závislosti od vzdialenosti zdroja a frekvencie dažďových zrážok môže byť voda vedená priamo na pole alebo uložená pre neskoršie použitie v nádržiach alebo cisternách . Prípadne „žatvu“ miestneho dažďa, ktorý dopadá na strechy budov, a jeho použitie k doplneniu dažďa, ktorý dopadá priamo na obhospodarovaná pole, tiež zahŕňa zavlažovanie.

Potreba závlah

Ako sme už spomenuli skôr, potreba závlah vyplýva z vlahové potreby, ktorá sa udáva podľa ideálnych zrážok , transpiračního súčiniteľa , súčiniteľa úhrnnej potreby vody alebo meteorologických činiteľov. Na základe podrobných štúdií potom možno povedať, že všetky rastliny majú potrebu závlah, respektíve vlahové potreby pokiaľ sa vyskytujú vo vlahové deficitných oblastiach . Pretože však nie je možné uspokojiť všetky rastliny jednotlivým prístupom, vymedzujú sa tzv závlahové oblasti . Teda správne zavlažovanie rastlín by malo viesť k ich zvýšenej produkcii a väčším ziskom. Nie vždy je tomu tak. Zo štúdií amerických vedcov napríklad vyplýva, že pri správnom zavlažovaní viníc síce rastie objem a váha hrozna, ale znižuje sa ich cukornatosť. [9]

Pri plánovaní efektívnosti závlah je teda síce nutné na prvom mieste počítať s ekonomickosť celého projektu, ale tiež dbať na to, aby nedošlo k narušeniu životného prostredia. Nevhodnou závlahou totiž môže dochádzať k vodnej povrchovej erózii a zmývaniu ornice či presoľovaniu pôdy. Iným neblaho presláveným príkladom je ekologická katastrofa spôsobená odoberaním vody z riek Amudarja a Syrdaria, kde zavlažovacie kanály vedené z týchto riek odoberajú veľké množstvo vody a podieľajú sa na úbytku vody a devastácii Aralského jazera.

Samozrejme, ako sa presvedčíte neskôr, naším cieľom nie je riešiť zavlažovanie takých rozsiahlych oblastí aby došlo k ekologickej katastrofe. Cieľom je uľahčiť Vám starostlivosť o Vašu záhradu, ktorá si v obdobiach sucha vyžaduje starostlivosť aj 2x denne a ručným polievaním sa takmer nedá zvládnuť.

 

 

Často kladené otázky a odpovede

Zaujíma Vás odpoveď na konkrétnu otázku? Ak áno, tak predtým ako nám napíšete skúste sa pozrieť či už nám ju niekto nepoložil pred Vami.

Pokiaľ obsahuje zdraviu škodlivé látky – prekračuje limity alebo zapácha, určite áno. A že to nie je výnimkou si prečítajte napr. tu: http://www.vuvh.sk/download/VaV/Vystupy/Letak-SK_web.pdf a tu:http://www.uvzsr.sk/docs/info/pitna/Sprava_PV_2008-2010.pdf.

S požiadavkou na zistenie kvality vody sa môžte obrátiť napríklad na Úrady verejného zdravotníctva, Výskumný ústav vodného hospodárstva, vodárenské spoločnosti a súkromné laboratóriá. Samozrejme rozbor vody je spoplatnený.

Výber filtra závisí od konkrétnych podmienok. V prvom rade podľa toho, aké znečistenie Vaša voda obsahuje (ťažké kovy, chlór, pesticídy, farmaceutika atď). V druhom rade podľa inštalácie (celo domové, kuchyňa, kúpeľňa).

Privedením do bodu varu neodstránite z vody napr. ťažké kovy, ale len baktérie. Tak isto sa nezbavíte dusičnanov a anorganických látok, takže v takomto prípade určite áno.

Pokiaľ netrpíte závažným ochorením, kúpite si vhodný filter, tak Vám nehrozí žiadne zdravotné riziko, naopak získane čistú pitnú vodu.

Vo vode sa môžu nachádzať škodlivé baktérie, ťažké vody, dusičnany, pesticídy a iné zdraviu škodlivé látky.

Použitím vhodného filtračného zariadenia je možné z vody odstrániť látky, ktoré sú pre zdravie škodlivé. Pri výbere filtra sa poraďte s predajcom.

Pitie balenej vody Vás stojí omnoho viac – ročne cca 300 eur/osoba, pričom ako ukázal spotrebiteľský dtest nie je zaručená nezávadnosť balenej vody.

Kritéria na kvalitu pitnej vody ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých predpisov.

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu.

V súčasnosti je v platnosti vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša ponuka filtrov pre Vás

Úplne na začiatok uvediem, že nami ponúkané filtre nie sú založené na reverznej osmóze. Teda používaním našich filtrov Vám nehrozí pitie demineralizovanej vody.

Samozrejme existuje celá škála výrobcov vodných filtrov, avšak je lepšie vybrať si tie, ktoré zaručia kvalitu a pochádzajú z krajín, kde je zdravotná nezávadnosť na prvom mieste. Medzi také patria aj filtre Atlas od talianskeho výrobcu a preto sme sa ich rozhodli ponúkať .

Už viac ako 35 ročná tradícia výroby, robí so spoločnosti Altas Filtri lídra pre filtráciu vody a riešení pre čistenie, tak pre domácnosti ako i priemyselný sektor s celosvetovou distribučnou sieťou. Neustále zameranie na kvalitu a inováciu technologických procesov urobili z Atlas Filtri vhodného partnera pre každého kto to myslí vážne s excelentným čistením vody. Schopnosť okamžite porozumieť potrebám trhu umožňujú firme prinášať nové riešenie zlepšovaním a inovovaním jej vlastných produktov rok čo rok

Značka Atlas green vyjadruje, že sa jedná o ekologicky šetrné výrobky. Výrobky firmy sú testované a certifikované celosvetovo.

Webová adresa výrobcu Atlas Filtru tu: http://www.atlasfiltri.com/

Atlas Filtri

Voľba správne filtra

Najdôležitejšou informáciou, ktorú pri výbere filtra potrebujete mať zodpovedanú, je na odstraňovanie čoho má filter slúžiť. Je to chlór? Je to tvrdosť vody? Alebo je to úplne niečo iné. Na rozdiel od kuchynských robotov, u filtrov nejde o čo najviac funkcií. Pokiaľ plánujete odstrániť z vody chlór, keďže ostatné parametre vody vyhovujú, je nezmysel mať filter, ktorý znižuje tvrdosť vody resp. odhrdzuje a podobne. Neverte preto predajcom, ktorí Vám ponúkajú tzv. univerzálne riešenie – filter, ktorý pre Vás „vyrobí“ zdravú vodu bez ohľadu na konkrétne zloženie Vašej vody. Sú látky, ktoré vode škodia a vyhláška definuje ich hraničné hodnoty nakoľko majú pri vyšších koncentráciách škodlivý účinok na ľudský organizmus. Sú to napríklad tieto:

 • Olovo – ukladá sa do kostí a spôsobuje poruchy krvotvorby, tráviacich funkcií a svalovej činnosti
 • Azbest je preukázateľne rakovinotvorný
 • Mangán poškodzuje pankreas a nervový systém
 • Kadmium – spôsobuje poruchy funkcie pľúc a poškodenie obličiek. Kadmium je dokázaný karcinogén
 • Meď je jednou z príčin mužskej neplodnosti, schizofrénie a iných zdravotných problémov.
 • Železo – jeho nadmerný obsah poškodzuje pečeň, slezinu a zhoršuje krvotvorbu.
 • Dusičnany zhoršujú transport kyslíka (sú nebezpečné najmä pre malé deti ) a v tráviacom trakte sa menia na karcinogénne dusitany.
 • Organické zlúčeniny – aromatické uhľovodíky, fenoly, herbicídy, pesticídy ai. Majú často mutagénne a  karcinogéne účinky. Môžu ovplyvňovať vývoj plodu v období tehotenstva, prípadne sa prejaviť až u ďalších generácií.

Na druhej strane obsah vápnika je v pitnej vode žiadúci a vyhláška stanovuje jeho minimálnu hodnotu.

Závislosť od konkrétnych podmienok – od konkrétneho zloženia vody.

Je rozdiel či žijete v meste ( kde je predpoklad  zvýšeného obsahu chlóru), v priemyselnej zóne (ortuť, kadmium, arzén, … ) alebo na vidieku (dusičnany, organické reziduá hnojív, postrekov, riziko mikrobiálneho znečistenia  a pod.), či máte tzv. tvrdú alebo mäkkú vodu.

Veľa ľudí kupuje balenú vodu ako alternatívu k vode z vodovodu. Deja sa to z dôvodu, že nedôverujú  vode z vodovodu. Existuje však riešenie, ktoré Vám umožní napustiť si kvalitnú vodu priamo z Vášho vodovodného  kohútika.  Tým riešením je inštalácia vodného filtra. Filtre sa ľahko inštalujú a udržiavajú a sú práve tým čo potrebujete na zlepšenie Vašej domácej vody.

Voda z kohútika obsahuje rôzne typy znečistenia

 • Chuťové a pachové znečistenie
 • Hrdza a sedimenty
 • Baktérie/parazity
 • Olovo a iné ťažké kovy

Vaša voda môže, ale nemusí obsahovať niekto z týchto typov znečistenia. Predtým ako sa rozhodne pristúpiť ku kúpe filtra, mali by ste si dať otestovať Vašu vodu. Je to preto, že výber filtračného systému bude závisieť od konkrétneho typu znečistenia, ktorého sa chcete zbaviť.

 Chuťové a pachové znečistenie.

Ak Vaša voda zapácha ale má nepríjemnú chuť, niet pochýb, že inštalácia filtre je tá správna voľba. Voda z vodovodu často zapácha chlórom, ktorý slúži na dezinfekciu vody v úpravňach Pri koncentrácií  chlóru vyššom ako 450 mg/l cítiť vo vode slanú chuť. Chuť a zápach “ zhnitých vajec “ zapríčiňuje hydrogén sulfid. Naopak výskyt rias vo vode je signalizované rybacím zápachom vody.

Hrdza a sedimenty

Niekedy sa vo vode objavujú okom viditeľné častice. Jedná sa zväčša o hrdzu a usadeniny, ktoré sú príznakom starej rozvodnej siete. Tieto častice sú nepríjemné, pretože okrem toho, že takáto voda vo Vašom pohári vyzerá nevábne, môžu byť aj príčinou poškodzovania domácich spotrebičov a zanášania  odpadného potrubia. Najlepším riešením sa v tomto prípade javia celo domové filtre, ktoré vylepšia nielen pitnú vodu, ale tiež vodu pre Vaše spotrebiče ako sú umývačka riadu, výrobník ľadu atď.  Určite nikto rád nevidí červené škvrny na toalete či v drese.

 Baktérie a parazity

Ak je Vaša domácnosť zásobovaná zo studne, bude voda veľmi pravdepodobne kontaminovaná baktériami a parazitmi. Nie všetky baktérie a parazity sú škodlivé pre ľudský organizmus a prirodzene sa vyskytujú vo vode. No niektoré zapríčiňujú choroby (týfus, dyzentéria, gastroenteritída, infekčná žltačka alebo cholera) a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre deti, dôchodcov a ľudí s oslabenou imunitou. Sú známi paraziti, ktorí dokonca dokážu prežiť v chlórovanej vode. Opäť použitím vhodného filtra sa ich môžete zbaviť, najčastejšie sa používa chlorácia – metóda chemickej oxidácie a dezinfekcie.

Olovo a iné ťažké kovy 

Pred rokom 1985 sa pri výstavbe vodovodných sieti používal materiál obsahujúci olovo, azbest alebo bol spájaný olovenými spojkami. Olovo obsiahnuté vo vode neucítite (neovplyvní chuť a nezapácha) je však veľmi dôležité vyvarovať sa pitiu takejto vody. Olovo môže byť odstránené z vody určenej na pitie a varenie použitím vhodného filtra.

Pokiaľ sme si už ujasnili odpoveď čo chceme z vody odstrániť, môžme prejsť sa oblasť použitia filtra. Myslí sa tým to, či ide upravovať vodu v celom dome/byte alebo len v kuchyni – od toho závisí spôsob inštalácie filtra. Rozoznávame potom tieto typy filtrov:

 • celo domové – filtrujú vodu pre celý dom, montujú sa na vstupe vody do domu zväčša na odstraňovanie chlóru a baktérií.
 • kuchynské na pitnú vodu – slúžia výhradne na filtrovanie vody, ktorá slúži na pitie, odstraňujú chlór, mechanické nečistoty, pričom minerálne zloženie zostáva nemenné
 • kúpeľňové – zabraňujú tvorbe vodného kameňa na sprchovacích ružiciach, v práčkach, ohrievačoch, umývačkách riadu či žehličkách
 • stolové tzv nádobové filtre, kde voda preteká z hornej komory do dolnej cez filter

Existujú ešte rôzne podskupiny podľa toho ako sa filtre montujú – napr.:

 • filtre tretieho kohútika, kde filter je pripojený na prívod vody pod dresom a vyvedený do samostatného kohútika (extra malá batéria), využívajú sa hlavne v kuchyni na pitnú vodu
 • filtre montované priamo na výtokovú rúrku vodovodnej batérie, zvyčajne s prepínačom, ktorý umožňuje výtok ne filtrovanej resp. filtrovanej vody, využívajú sa v kuchyni na pitnú vodu
 • ružicový filter, namiesto sprchovacej ružice

Zhrnutie:

Nie je voda ako voda a nie všade má voda z kohútika vhodné parametre. U vody zo studne to môže byť následok znečistenia pesticídmi z neďalekých polí alebo baktériami z presakujúcich žúmp v okolí studne. Pri vode z verejného či obecného vodovodu to môže byť následok poruchy na potrubí, zlého vodného zdroja, zlých domových rozvodov, dlhého zdržania vody vo vodovode pri slabých odberoch. Nemusím ani pripomínať, že Úrad verejného zdravotníctva každoročne udeľuje výnimky z dôvodu prekročenia limitov.

Predpokladám, že sme uviedli dostatok informácií, že voda z vodovodu vo Vašej domácnosti môže obsahovať znečistenie škodlivé pre Vaše zdravie i Vaše spotrebiče. Je preto namieste, dať si raz za čas Vašu vodu otestovať.V optimálnom prípade, sa ukáže, že voda je vhodná na pitie a môžte ju Vy a Vaša rodina zas nejaký čas bez obáv piť. No môže sa naopak stať, že zistíte, že nevyhovuje a vtedy je namieste sa rozhodnúť čo ďalej. Môžte začať kupovať balenú vodu, čo sa výrazne prejaví na Vašom rodinnom účte a nezaručí Vám 100% kvalitnú vodu ako ukázal dtest. Toto riešenie tiež prispeje k znečisteniu životného prostredia, keďže recyklácia PET fliaš je v plienkach. Máte aj inú možnosť a tou je kúpa vhodného fitra. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, radi Vám pomôžeme pri jeho výbere, inštalácií a pravidelnej výmene vložky filtra. Viac sa dočítate v ďalšom článku.

>>>>Ponuka našich filtrov.

 

 

Filtre na vodu, oplatí sa do nich investovať?

Prečo je voda dôležitá pre ľudský organizmus dôležitá?

Naša planéta je modrá. Voda tvorí 70% povrchu planéty, Viac ako dve tretiny váhy ľudského tela tvorí voda.Človek bez vody dlho neprežije. Pokles zásoby vody v tele človeka o 2% vedie k 20% poklesu fyzickej a psychickej výkonnosti – symptómy ako sú únava, malátnosť, bolenie hlavy, výpadky krátkodobej pamäte a podráždenosť. Ak sa teda chceme udržať pri plnom zdravý, pitný režim je životne dôležitý. Akú vodu teda piť?

>>>>>

Aká voda je teda zdravá?

V prvom rade je treba povedať, že to nezáleží len od toho akou formou sa k nám dostane o čom nás presviedčajú dve protichodné kampane.Za jednou stojí Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, ktorá odporúča balenú vodu. Za tou druhou stojí Asociácia vodárenských spoločností, ktorá naopak odporúča vodu z vodovodu. Kde je pravda? Ako vždy je pravda niekde uprostred. Jedna aj druhá metóda dopravy vody k spotrebiteľovi má svoje výhody ale aj nevýhody. Všimnime si  uvádzané nevýhody.

>>>>>

Balená voda

 • je nepomerne drahšia ako voda z vodovodu
 • plastové obaly zaťažujú životné prostredie
 • PET fľaše predstavujú zdravotné riziko
 • napr. v USA 40% balených vôd obsahuje vodu z vodovodu

Voda z vodovodu

 • hrdzavá resp. biela voda namiesto kryštálovo čistej
 • vysoký obsah chlóru
 • nepríjemná pachuť a aróma
 • kvalita a nezávadnosť vody je garantovaná len po prípojku, nie až u Vás doma

Sú to fakty alebo mýty? Závisí to od prípadu k prípadu. Každopádne voda z vodovodu i voda balená podlieha kontrole. Parametrické hodnoty pitnej vody sú u nás určené vo vyhláške MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.Takže nie je problém sa presvedčiť, ako si na tom tá ktorá voda stojí. Stačí zobrať nekontaminovanú vzorku a zájsť si pre rozbor do akreditovaného laboratória. Pre zaujímavosť český komplexný spotrebiteľský servis urobil v roku 2009 test balených vôd a pitnej vody z vodovodu. Jeho výsledky si môžte prečítať tu: opravdu-vite-co-pijete.

Asi sa zhodneme, že robiť nie práve najlacnejší rozbor balenej vody pre vlastnú potrebu nemá zmysel. Hlavne z dôvodu, že kvalita závisí od skladovania balenej vody v predajni a prípadných problémov na plniacej linke, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výslednú kvalitu.

Iné je to však u vody z verejného vodovodu či studne. Overte si kvalitu vašej vody z vodovodu. Ak máte vodu z verejného vodovodu, mala by byť zdravotne a hygienicky bezchybná, no častokrát o kvalite dodávky rozhoduje kvalita sietí a často i Vášho domáceho rozvodu. To isté platí o studni, kde sa kvalita vody často mení. Pri neoverených zdrojoch pitnej vody (studne) je veľká pravdepodobnosť, že aj napriek tomu, že voda vyzerá a chutí dobre, môže obsahovať rôzne látky, ktoré v dlhodobom časovom horizonte spôsobia človeku zdravotné problémy. Spomeňme len okrajovo dusičnany a dusitany dostávajúce sa do podzemných vôd v čase hnojenia pôdy, rôzne baktérie, ťažké kovy a pod. Spôsobujú často ochorenia, ktoré môžu viesť v prípade mladého alebo slabého organizmu až k ohrozeniu života. Skontrolujte si ju aspoň raz za rok. Významne tým znížite riziko zdravotných problémov. Čo však robiť, keď zistíte, že Vaša voda má nedostatky?

>>>>>

Je možné eliminovať nedostatky vody?

Určite áno a vlastne to robia tak vodárenské spoločnosti ako aj výrobcovia balených vôd. Je to z dôvodu, že len málokde v prírode sa nachádza voda s ideálnymi parametrami. No a ďalším dôvodom, prečo sa to deje je, aby sa zabránilo zhoršeniu akosti vody počas transportu k spotrebiteľovi resp. počas skladovania. Z toho jasne vidno, že úprava vody za účelom zlepšenia jej parametrov je úplne normálna.

Prečo sa však objavuje kampaň proti domovým filtrom zo strany výrobcov balených vôd?

 • Výrobcovia balených vôd majú záujem na predaji balenej vody a nie vody z vodovodu nakoľko platí nepriama úmera (čím viac vody ľudia vypijú z vodovodu, tým menej vypijú balených vôd).
 • Zariadenia, ktoré zlepšujú kvalitu vody z vodovodu potenciálne berú zákazníka balenej vode – znižujú predaj balenej vody.

Záver: V boji o zákazníka sa na ne fér praktiky nehľadí, čo na tom, že sami vodu         upravujú/filtrujú. Domové filtre ich oberajú o zákazníkov a tým o profit.

Prečo sa však objavuje kampaň proti domovým filtrom zo strany vodárenských spoločností?

 • Vodárenské spoločnosti sa domnievajú, že používaním domácich filtrov sa akoby znevažuje kvalita vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami.

Záver: Tu sa zdá, akoby vodárenské spoločnosti nepochopili, že domové filtre vlastne podporujú ich kampaň za návrat k vode z vodovodu od balených vôd. Dokonca tým, že zlepšujú akosť vody z vodovodu, zlepšujú jej predaj. Je tu však aj jedno veľké ale. Tým ale, je, že to už neplatí ak sa filtre použijú na vodu zo studne nepatriacej vodárenskej spoločnosti.

Nie vždy je ich postoj čisto záporný, napríklad citujem:

„Používanie filtračných zariadení na úpravu kvality vody je vhodným riešením v prípadoch, ak voda dlhodobo nevyhovuje hygienickým kritériám, a to vo vybraných ukazovateľoch, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia spotrebiteľov. Ide predovšetkým o látky spôsobujúce odchýlky od senzorických vlastnosti vody (farba, zákal a pod.). Významná je tiež možnosť ich použitia v prípade prekročenia limitných hodnôt dusičnanov, chlórovaných uhľovodíkov, výnimočne toxických kovov, a to len v prípade ak nie je možné zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou iným spôsobom.“

Je to asi z dôvodu, že sú si sami vedomí, že (opäť citujem):

 • Je pravda, že existujú i tzv. neverejné vodovody, ktoré neprevádzkujú vodárenské spoločnosti a v ktorých kvalita vody žiaľ nie je monitorovaná a ani garantovaná (patria k nim mnohé obecné vodovody).
 • Môže sa stať aj to, že napriek tomu, že vodárenské spoločnosti „privedú“ kvalitnú vodu po domovú prípojku a bytový dom má vnútorné rozvody v takom nevhodnom stave, že to ovplyvní kvalitu vody v negatívnom zmysle.

Už sme si vysvetlili dôvody, pre ktoré je proti nim vedená kampaň. Všimnime si teraz čo im je vytýkané.

>>>>>

Čo sa vlastne filtrom vytýka?

V podstate sa dookola omieľajú 3 hlavné výhrady voči filtrom. Pozrime sa teda na ne bližšie.

filtrovaná voda je demineralizovaná čo má spôsobovať zdravotné problémy typu

Tak toto je čisto odborná téma. Veľmi podobná ako či škodí fluór v zubnej paste, alebo či je chlórovanie zdravotne nezávadné. Sami vedci sa nevedia rozhodnúť. Jedni tvrdia, že áno, iní zas, že nie. Každopádne používanie filtrov na úpravu pitnej vody nie je zakázané – to znamená, že neboli preukázané škodlivé účinky, ktoré by viedli k zákazu filtrov. Osobne si myslím, po prečítaní množstva odborných i laických článkov a diskusií, že za anti kampaňou je konkurencia – balená voda.

voda z vodovodu je kvalitná a netreba ju ďalej upravovať filtrovaním

Podľa oficiálnych zistení až 40% domácností je zásobovaná pitnou vodou, ktorá obsahuje nadmerné množstvo chlóru a vyše 80% studní na Slovensku nespĺňa základné hygienické normy pre pitnú vodu. Takže toto tvrdenie nemá všeobecnú platnosť a uznávajú to samé vodárenské spoločnosti nakoľko:

 • voda môže byť znečistená Vaším vlastným domovým rozvodom
 • voda sa mohla kontaminovať na ceste ku Vám pri poruche potrubia
 • nie všetky vodovody prevádzkujú vodárenské spoločnosti – napr. obecné vodovody

filtrovanie vody zaťažuje Váš rozpočet

Je pravda, že filtrácia Vás niečo stojí, je potrebné filtračné zariadenie kúpiť, namontovať a následne vymieňať filtre. Je to cena, ktorú musíte zaplatiť, pokiaľ Vaša voda z vodovodu má nedostatky. Alternatívnou je pitie balenej vody, čo je omnoho drahšie a ako ukázali spotrebiteľské testy nezaručuje nezávadnú pitnú vodu. Len taký jednoduchý prepočet:

1m3=1000 l

1m3 vody z vodovodu cca 1,2 Eur

1m3 vody z vodovodu filtrovaný cca 2 Eur

1m3 vody balenej cca 330 Eur

Ak teda vypijete denne cca 3 litre vody, ušetríte oproti vode balenej 300 Eur

Samozrejme, pokiaľ máte kvalitnú pitnú vodu z vodovodu alebo studne, nie je na mieste túto vodu ešte filtrovať.

Snáď Vás tieto informácie presvedčili, že do sa do filtrov oplatí v konkrétnych prípadoch investovať.  Ktoré filtre Vám odporúčame sa dozviete v ďalšom článku

 

„Voľba správneho filtra“.